Operationeel Plan Search & Rescue

Search & Rescue  (SAR) is een van de belangrijke taken van de Kustwacht. De SAR dienst van de Kustwacht heeft als werkingsgebied de Noordzee en de ruime binnenwateren. De Directeur Kustwacht is verantwoordelijk voor het opstellen van operationele procedures in een Operationeel Plan Search & Rescue (OPPLAN SAR). De functie van het OPPLAN SAR is om relevante SAR procedures te beschrijven die noodzakelijk zijn voor een (optimale) uitvoering van de SAR taak. Een werkgroep heeft zich onlangs weer gebogen over het OPPLAN SAR en besloten om deze onder te brengen in een zelfstandig document en het beheer neer te leggen bij de Directeur Kustwacht.


De SAR procedures in dit OPPLAN SAR zijn voor de wateren waar de Kustwacht SAR procesverantwoordelijk is. Dit zijn: het Nederlands deel (EEZ) van de Noordzee inclusief de territoriale wateren, de Waddenzee, het IJsselmeer en randmeren, de Zuid-Hollandse en Zeeuwse Stromen.

OPPLAN SAR

 

 

 

 

 

 

 

Deel deze pagina
Search & Rescue  (SAR) is een van de belangrijke taken van de Kustwacht. De SAR dienst van de Kustwacht heeft als werkingsgebied de Noordzee en de ruime binnenwateren. De Directeur Kustwacht is verantwoordelijk voor het opstellen van operationele procedures in een Operationeel Plan Search & Rescue (OPPLAN SAR)." data-share-imageurl="">