SPOEDEISENDE HULP

noodnummer 0900-0111
VHF-kanaal 16
Informatie over het doen van een alarmering

Hulpdiensten maken nieuwe afspraken Search and Rescue incidenten

De Kustwacht, Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), de veiligheidsregio’s Midden- en West-Brabant, Rotterdam-Rijnmond, Zeeland en Zuid-Holland Zuid en Havenbedrijf Rotterdam hebben op 1 september 2017 nieuwe afspraken gemaakt over samenwerking als het gaat om ‘Search and Rescue (SAR) en maritieme hulpverlening’. 

 

SAR is de internationale benaming voor zoeken en redden op het water van mensen die hulp nodig hebben. Dagelijks raken mensen op het water in nood. Dat kan gebeuren aan boord van een schip door brand, een aanvaring of een ongeval aan boord. Maar ook een persoon die te water raakt of een surfer die afdrijft en zoekraakt.

 

Met een nieuw convenant willen de betrokken instanties een professionaliseringsslag maken en de samenwerking verbeteren. Vaak acteren de diverse hulpdiensten tijdens een incident op het water in hetzelfde gebied. Het is dan belangrijk dat iedereen zich houdt aan gezamenlijke afspraken.

 

Door de nieuwe samenwerking tussen alle partijen ligt er nu een gezamenlijk convenant waarbij zoveel mogelijk is getracht om uniforme afspraken te maken met betrekking tot Search and Rescue en maritieme hulpverlening in het werkgebied van de veiligheidsregio’s Midden- en West-Brabant, Rotterdam-Rijnmond, Zeeland en Zuid-Holland Zuid. Waar noodzakelijk zijn maatwerk afspraken gemaakt per regio.

 

Directeur Kustwacht, kapitein-ter-zee Ronald Blok: “Ik ben verheugd dat deze veiligheidsregio’s voortvarend de samenwerking zoeken vanuit het besef dat we samen effectiever en efficiënter kunnen zijn. Ik hoop dat deze samenwerking en dit convenant als voorbeeld mogen dienen voor andere regio’s’.”