Nieuwe scheepvaartroutes langs Belgische-Nederlandse Noordzeekust

Met ingang van 1 juni 2017 om 00.00 UTC (02.00 lokale tijd) gelden nieuwe scheepvaartroutes op het Belgische en het Nederlandse (zuidelijke) deel van de Noordzee. Deze nieuwe routes vergroten de veiligheid van het scheepvaartverkeer en beperken het risico op milieuverontreiniging Ook zijn de havens hiermee veiliger en vlotter te bereiken en wordt de ruimte op de Noordzee zo efficiënt mogelijk gebruikt.

 

De Noordzee is een van de drukst bevaren én meest benutte zeeën ter wereld. Voor bepaalde vaargebieden langs de Belgische en Nederlandse Noordzeekust waren nog geen vaste routes. Om de doorstroom van scheepvaart in deze gebieden te verbeteren, passen Nederland en België de scheepvaartroutes samen aan. De nieuwe routes vullen gebieden zonder routering op, waardoor een onafgebroken routeringsstelsel van Franrkijk tot aan Duitsland ontstaat. De nieuwe routes helpen schepen bij de navigatie, wat de veiligheid op zee verhoogt en de kans op milieuverontreiniging verkleint. Bovendien verbetert de doorstroming, omdat activiteiten die de scheepvaart verhinderen verboden zijn op de nieuwe routes.

 

Dit kunt u verwachten van de nieuwe routes:

* Aanbevolen scheepvaartroutes rond de windparken en vaarmogelijkheden door de (nog aan te leggen) Nederlandse windparken bij Borssele;

* Scheiding van inkomend en uitgaand verkeer nabij voorzorgsgebieden en verkeersscheidingsstelsels;

* Nieuwe voorzorgsgebieden (precautionary area) in drukke gebieden;

* Organisatie en optimalisatie van het verkeer rond beloodsingsgebieden en aansluitende routes;

* Aanpassing van ankergebieden.

 

Lees hier verder voor meer informatie:

Folder scheepvaartroutering

Deel deze pagina