Berging wrak 'Baltic Ace' dit jaar van start

Vandaag heeft Rijkswaterstaat de opdracht voor de berging van het wrak van de gezonken autocarrier 'Baltic Ace' gegund aan de bergingscombinatie Boskalis Nederland B.V./Mammoet Salvage B.V. Deze omvangrijke en ook voor Rijkswaterstaat bijzondere bergingsoperatie gaat nog dit jaar van start. Uiterlijk 31 december 2015 is het wrak volledig van de Noordzeebodem verwijderd.

Rijkswaterstaat Zee en Delta opdrachtgever.

Op 5 december 2012 kwamen de autocarrier 'Baltic Ace' en het containerschip 'Corvus J' op ongeveer 65 kilometer van Goeree-Overflakkee in aanvaring. De 'Baltic Ace' zonk direct. Het 148 meter lange wrak ligt midden in één van de drukst bevaren scheepvaartroutes ter wereld en hindert een veilige en snelle doorvaart richting de Rotterdamse haven. Ook vormt de lading, naast de ruim 540.000 liter stookolie ook zo'n 1400 auto's, een bedreiging voor het milieu. Het wrak wordt daarom volledig geborgen. Rijkswaterstaat Zee en Delta is opdrachtgever voor de berging. De aanbesteding en de begeleiding van de uitvoering is in handen van het IPM-team 'Wrakberging Baltic Ace'.

Planning en bergingsmethode

Boskalis en Mammoet werken het uitvoeringsplan verder uit. De exacte planning en de wijze van uitvoering is pas begin mei bekend, maar in ieder geval dit jaar wordt het grootste deel van de stookolie aan boord verwijderd. Gezien de vaak slechte (weers)omstandigheden op zee tijdens de wintermaanden, start de uitvoering van de berging van het scheepswrak naar verwachting in het voorjaar/de zomer van 2015. Het wrak wordt in delen geborgen. Eerst wordt het schip in een aantal grote stukken gezaagd, volgens dezelfde methode als bij de berging van de 'Tricolor', een autocarrier die enkele jaren geleden na een aanvaring zonk nabij Zeebrugge. Grote drijvende hijskranen halen vervolgens de wrakdelen, inclusief de lading auto's, omhoog en plaatsen deze op pontons, waarna ze worden afgevoerd voor sloop aan land.

Het persbericht over de definitieve gunning is te vinden op:

http://www.rws.nl/actueel/nieuws_en_persberichten/2014/maart2014/berging_baltic_ace_dit_jaar_van_start.aspx

Daarnaast is er een projectpagina www.rws.nl/balticace die steeds wordt bijgewerkt.

(Pers)vragen

Voor vragen kan men contact opnemen met de piket telefoon van Rijkswaterstaat: 0118 622200.

Deel deze pagina