SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Start ontwerptraject nieuwbouw Kustwacht Den Helder

Het Rijksvastgoedbedrijf bouwt in Den Helder voor de Kustwacht twee nieuwe gebouwen. Het gaat om een Maritiem Operatiecentrum (MOC) en een Uitwijk, Training- en Testlocatie (UTT). De Kustwacht verhuist naar verwachting in 2026 naar deze nieuwe gebouwen. Voor het ontwerp van de twee gebouwen heeft het Rijksvastgoedbedrijf via een openbare tender het architectenbureau cepezed geselecteerd.

Voor het eerst in haar jonge geschiedenis krijgt de Kustwacht ‘eigen’ gebouwen. Momenteel deelt de Kustwacht de gebouwen met de marine. “Ik ben blij dat de Kustwacht een nieuw gebouw en uitwijklocatie krijgt. Beide ontwerpen zijn specifiek gebaseerd op de taken van de Kustwacht. Ze brengen alle diensten waarmee de Kustwacht samenwerkt in een centrale plek samen. Zowel het MOC als de UTT zijn stoer om te zien, licht en transparant van binnen en worden uit duurzame materialen gebouwd: precies zoals Kustwacht Nederland is.” aldus Jan van Zanten, Directeur Kustwacht Nederland.

Een impressie van het nieuwe Maritiem Operatiecentrum van de Kustwacht. (Beeld: cepezed)

Twee gebouwen
Het MOC is het hoofdgebouw en is ontworpen rondom de meldkamer, waar alle noodmeldingen binnenkomen en het Maritiem Informatie Knooppunt (MIK-NL). In het MIK-NL werken verschillende handhavende overheidsdiensten samen en delen hier informatie met elkaar. De UTT wordt gebruikt als uitwijklocatie, voor opleidingen en de doorontwikkeling van de ICT-middelen. Beide gebouwen worden gebouwd op de marinebasis in Den Helder. In het voorjaar van 2024 start de bouw, zo is de planning.

Het aanzicht vanaf de Vice-Admiraal Moormanbrug op de locatie waar het nieuwe MOC gebouwd wordt.

Europese aanbesteding
Het Delftse architectenbureau cepezed, dat gedurende de uitvoering van het project ook de directie voert, schrijft daarnaast ook het bestek dat naar verwachting begin 2023 op de markt komt. ‘De geschatte bouwsom ligt rond de 20 miljoen euro, dus het gaat om een Europese aanbesteding’, licht projectmanager Wendy Kuiper van het Rijksvastgoedbedrijf toe. Het gaat om een traditionele aanbesteding voor alleen de bouw van de panden omdat het ministerie van Defensie, de opdrachtgever, ontwerp en onderhoud in eigen hand wil houden.

Het huidige Kustwachtcentrum.

Kuiper: ‘Belangrijkste overweging bij de keuze voor een traditionele aanbesteding is dat Defensie gebruik wil maken van de laatste inzichten als gaat om de inrichting van de meldkamers. Op deze manier houden we daar controle op.’