SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Kustwacht vanaf voorjaar 2022 nieuwe vliegtuigen

De Kustwacht beschikt vanaf voorjaar 2022 over 2 nieuwe vliegtuigen. Dat is woensdag 30 september contractueel vastgelegd. De Dash-8’s worden voor 10 jaar geleased van een consortium. Dat bestaat uit de Nederlandse firma JetSupport en de Canadese firma Provincial Aerospace. Het consortium levert ook de vliegers en het onderhoudspersoneel. De luchtwaarnemers blijven afkomstig van Rijkswaterstaat, Douane en Koninklijke Marechaussee.

Het Kustwachtcentrum in Den Helder zet beide Dash-8-toestellen in. Ze volgen de 2 Dornier 228-vliegtuigen op, die  het eind van hun economische levensduur naderen. Ze zijn nu in onderhoud bij JetSupport.

Impressie van het nieuwe Kustwachtvliegtuig.

Dag en nacht overzicht
De Dash-8 is in veel opzichten een upgrade ten opzichte van de Dornier-228. Het toestel kan langer dan 6 uur vliegen, aanzienlijk meer dan de Dornier. Ook beschikt de Dash-8 over een surface radar. Daardoor is het eenvoudiger dag en nacht een snel overzicht te krijgen van de scheepvaart, maar ook om zaken op zee op afstand te observeren. Daarnaast heeft de Dash-8 moderne apparatuur aan boord. Denk aan een scala aan communicatiemiddelen, maar ook aan apparatuur om milieuverontreiniging te detecteren en om drenkelingen op te sporen.

Modernisering Kustwacht
“Ik ben blij dat er eerste zichtbare resultaten zijn met betrekking tot de modernisering van de Kustwacht. Met dit nieuwe toestel maken we grote stappen vooruit in onze luchtverkenningscapaciteit. Het biedt ons meer mogelijkheden en capaciteit om onze Kustwachttaken uit te voeren. We kijken dus erg uit naar de komst van dit toestel.” aldus Jan van Zanten, Directeur Kustwacht Nederland.

Begin 2022
De Dash-8’s worden de komende periode in Canada gereed gemaakt. Beide vliegtuigen worden op de basis van Provincial Aerospace omgebouwd tot maritieme patrouillevliegtuigen. Ze komen begin 2022 naar Nederland.

Video Kustwachtvliegtuig