Harlinger Visserijdagen

27 t/m 30 augustus 2014 hebben weer de jaarlijkse Visserijdagen Harlingen plaatsgevonden. Onderdeel daarvan was de Open Dag in de Visserijhaven van Harlingen waar o.a. een gezamenlijke overheidspresentatie was georganiseerd. Deelnemers waren Koninklijke Marine, Koninklijke Luchtmacht, Koninklijke Marechaussee, Koninklijke Landmacht, Defensie Helikopter Commando, Nederlandse Kustwacht, Veiligheidsregio Fryslan, Brandweer, Politie, Rijkswaterstaat, Douane en Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij gaven daar acte de presence.

In de middag werd officieel afscheid genomen van het SAR Squadron Leeuwarden. Tientallen jaren verzorgenden zij het patientenvervoer vanaf de Waddeneilanden en werden zij ingezet voor SAR acties op de Noordzee, Waddenzee en IJsselmeer. Al sedert de jaren 60 neemt SAR Leeuwarden deel aan de Visserijdagen Harlingen. Met ingang van 1 januari 2015 beëindigd dit squadron helaas zijn werkzaamheden. Reden voor de organisatie van de Visserijdagen om de mannen van Leeuwarden in het zonnetje te zetten.

Deel deze pagina