Laatste nieuws

Kustwacht bestaat 30 jaar

 

De Kustwacht bestaat vandaag 30 jaar. Op 26 februari 1987 ging de Kustwacht van start in het gebouw van Scheveningen Radio in IJmuiden. In 1995 kwam de beslissing dat het Kustwachtcentrum bij het Ministerie van Defensie werd ondergebracht en dat betekende een verhuizing naar de marinebasis in Den Helder waar het operatiecentrum tot op de dag van vandaag huist. 30 jaar lang waakten de Kustwachtmedewerkers over de Noordzee en de ruime binnenwateren, sommigen al decennia lang. Medewerkers kwamen en medewerkers gingen, net als het varend en vliegend materieel.

Hierbij bedanken wij iedereen die zich de afgelopen 30 jaar heeft ingezet voor de diverse Kustwachttaken en...spreken we het vertrouwen uit dat we samen met onze partners de komende 30 jaar deze taken zullen blijven uitvoeren. Wakend in dienstbaarheid!

 

Radio Medische Dienst

Vandaag en morgen vindt er een migratie plaats van de informatievoorziening van het Radio Medische Dienst (RMD) systeem, dat ervoor zorgt dat opvarenden op zee doorverbonden kunnen worden met een arts (Radio Medisch Advies). Daardoor kan het mogelijk zijn dat de mailboxen verminderd bereikbaar zijn. Er wordt handmatig voor gezorgd dat het RMD-proces tijdens deze migratie gemonitord wordt en in gang gehouden blijft. Echter, de Kustwacht adviseert om bij spoed telefonisch contact op te nemen met het Kustwachtcentrum, telnr.: 0900 0111.

 

Meldkamer Kustwacht (24 uur):

Telefoon: ALARMNUMMER: 0900 0111 (tegen lokaal tarief)

Minder dringende zaken: 0223 542300
In noodgevallen kan ook eventueel gebruik gemaakt worden van het landelijk alarm nummer 112. Een  oproep wordt doorgezet naar de meldkamer van het Kustwachtcentrum in Den Helder.

Telefax: 0223 658358
Radio: Permanente luisterwacht op VHF kanaal: 16
DSC: VHF kanaal 70 en MF 2187,5 kHz
Roepnaam bij SAR: Den Helder Rescue.
Voor overige zaken: Nederlandse Kustwacht of Netherlands Coastguard
MMSI nr: 002442000

 

Vernieuwde overeenkomst met KNMI

 

De Kustwacht en het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) ondertekenden op vrijdag 7 oktober een vernieuwde overeenkomst. In het Communicatie- en Coördinatiecentrum van het Kustwachtcentrum in Den Helder zetten beide directeuren hun handtekening onder het convenant. Tot blijdschap van de twee ‘aanvoerders’, want de oude overeenkomst dateerde reeds uit 1998 en moest nodig herzien worden.

 

 

 

“De samenwerking tussen de Kustwacht en het KNMI is een bijzondere interessante”, vindt Directeur Kustwacht, kapitein-ter-zee Ronald Blok. En ook de Directeur KNMI, prof. Dr. Gerard van der Steenhoven haalde de lange gezamenlijke historie aan. “De reden dat we hier nu zijn, heeft zijn wortels in 1854. Toen werd het KNMI opgericht, ook met als doel om goede weersvoorspellingen te doen aan de scheepsvaart”, aldus Van der Steenhoven.

 

 

 

‘Vernieuwing’ geldt voor de Kustwacht en KNMI als een belangrijk ijkpunt in dit convenant. Niet alleen de overeenkomst werd drastisch vernieuwd, ook beide organisaties bevinden zich in een fase van ontwikkeling. Van der Steenhoven: “We willen innoveren en dat willen we graag samen met onze partners doen. De samenleving en de scheepvaart zijn voor ons hele belangrijke doelgroepen.” Naast vernieuwing gaat het ook om eenduidigheid, vindt Blok. “Daarin speelt u een grote rol. U bent zeer betrouwbaar. Wij gaan voor kwaliteit. Ik voorspel mooie tijden tussen het KNMI en de Kustwacht.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Operationeel Plan Search & Rescue

Search & Rescue  (SAR) is een van de belangrijke taken van de Kustwacht. De SAR dienst van de Kustwacht heeft als werkingsgebied de Noordzee en de ruime binnenwateren. De Directeur Kustwacht is verantwoordelijk voor het opstellen van operationele procedures in een Operationeel Plan Search & Rescue (OPPLAN SAR). De functie van het OPPLAN SAR is om relevante SAR procedures te beschrijven die noodzakelijk zijn voor een (optimale) uitvoering van de SAR taak. Een werkgroep heeft zich onlangs weer gebogen over het OPPLAN SAR en besloten om deze onder te brengen in een zelfstandig document en het beheer neer te leggen bij de Directeur Kustwacht.


De SAR procedures in dit OPPLAN SAR zijn voor de wateren waar de Kustwacht SAR procesverantwoordelijk is. Dit zijn: het Nederlands deel (EEZ) van de Noordzee inclusief de territoriale wateren, de Waddenzee, het IJsselmeer en randmeren, de Zuid-Hollandse en Zeeuwse Stromen.

OPPLAN SAR

 

 

 

 

 

 

 

Reactie onderzoeksrapport OVV 'Zorg tussen wal en schip'

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft vandaag het onderzoeksrapport 'Zorg tusen wal en schip' gepubliceerd inzake een duikincident op de Noordzee.Het incident vond plaats op 11 juli 2015, waarbij de betrokken sportduikster later op die dag in een ziekenhuis is overleden. Hierbij is de samenwerking tussen de ketenpartners niet goed verlopen. In het rapport trekt OVV enkele kritische conclusies over het functioneren en de aansturing van de Kustwacht. Naast het duikincident zelf is de (keten van) medische hulpverlening door de OvV onderzocht.

 

Hierbij de officiële reactie op het rapport:

De Kustwacht is als professionele organisatie een stevig voorstander van grondige onderzoek en rapportage door de OVV. De OVV heeft een helder rapport gepresenteerd met een krachtige boodschap en wij danken de OVV daarvoor. Het rapport draagt bij aan de bewustwording dat we te maken hebben met een complex maritiem domein en waaruit blijkt dat hulpverlening op het water geen sinecure is. Het rapport verwoordt duidelijk dat verbeterslagen noodzakelijk zijn. Reeds voor het verschijnen van het OVV-rapport zijn op basis van eigen Kustwacht-waarnemingen al enige tijd initiatieven binnen het Kustwachtcentrum ontplooid om te komen tot structurele verbeteringen. De Kustwacht ziet de noodzaak voor nog meer vervolgacties en continue verbeterplannen en hoopt daarvoor de benodigde materiële en personele middelen te krijgen.”

 

Statige binnenkomst Kustwachtschip

Een nieuwe rederij, een nieuwe naam en dus een nieuwe binnenkomst. Vandaag voer het Emergency Towing Vessel (ETV) Guardian voor het eerst ceremonieel haar thuishaven binnen. Het schip, dat eerder onder de naam Ievoli Amaranth voor de Kustwacht voer, werd daarbij feestelijk begeleid door drie sleepboten van de Koninklijke Marine, het patrouillevaartuig Visarend, een politieboot en een reddingboot van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij. In de lucht werd het geheel bijgestaan door de SAR-helikopter en het kustwachtvliegtuig.

Aansluitend vond aan boord de officiële overdracht plaats. Naast de Kustwacht en rederij Multraship Towage & Salvage waren ook onder andere afgevaardigden van de Rijksrederij en Rijkswaterstaat vertegenwoordigd. Allen benadrukten hun vertrouwen in de nieuwe samenwerking. De directie van Multraship sprak over een ‘mijlpaal’. “Als Zeeuws familiebedrijf voelen we ons meteen thuis in Den Helder.” Directeur Rijksrederij, David van Baarle, stond ook stil bij de betrouwbare inzet van de vorige rederij Svitzer Salvage. “Ze hebben hun werk altijd zorgvuldig gedaan waarvoor we hen veel dank zijn verschuldigd.” Directeur Kustwacht, Ronald Blok, verwelkomde de rederij en de bemanning van de Guardian: “Welkom bij de kustwachtfamilie. We gaan een mooie tien jaar tegemoet.”

De operaties van de Guardian vallen onder aansturing van de Kustwacht. Het schip, met thuisbasis Den Helder, kiest bij windsterktes vanaf 5 bft een strategische positie op de Noordzee om snel driftende of in nood verkerende schepen op sleeptouw te nemen en drenkelingen aan boord te nemen. Naast de inzet als sleepvaartuig kan het schip ook worden ingezet als platform bij Search And Rescue (SAR) operaties. De Guardian wordt gecharterd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu van Multraship. Het schip is geen eigendom van de Rijksrederij, maar deze beheert wel het contract tussen het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Multraship Towage & Salvage.

Kustwachtcentrum coördineert reddingsactie overboord geslagen catamaranzeiler

Het Kustwachtcentrum in Den Helder heeft vanmiddag een reddingsactie gecoördineerd voor een te water geraakte catamaranzeiler. De zeiler is inmiddels gevonden. De toestand van de drenkeling is nog onbekend.

 

De catamaran sloeg rond 13:30 uur om voor de kust van Zandvoort. Eén van de twee opvarenden raakte te water en kwam in de problemen. Direct nadat de melding binnen kwam bij het Kustwachtcentrum is een zoekactie opgestart. Naast de Kustwachthelikopter zochten ook enkele reddingboten van de aangrenzende reddingstations en -brigades mee.  In totaal zochten 4 boten en een jetski naar de drenkeling.  

Ruim 60 incidenten in 2 dagen

Het Kustwachtcentrum in Den Helder heeft afgelopen weekend niet stil gezeten. Het coördinatiecentrum kreeg te maken met in totaal 61 incidenten. Op het hoogtepunt liepen er 13 incidenten tegelijk. Veel meldingen betroffen motorproblemen of vastgelopen jachtjes. Als gevolg van de aantrekkende wind op zondag, kreeg het centrum ook een aantal meldingen binnen van omgeslagen bootjes.   

Schipper overboord geslagen en overleden

PERSBERICHT - Een Nederlandse schipper is vannacht overboord geslagen en kort daarna overleden. De schipper van het onder Engelse vlag varende vissersvaartuig PD147 (Enterprise) raakte door nog onbekende oorzaak te water. Dat gebeurde rond 05:00 uur op de Noordzee op het Engelse continentale plat (EEZ) in de Dogger Bank, op ongeveer 165 mijl (300 kilometer) noordwest vanaf Den Helder. Het lukte de bemanning van de viskotter om de schipper uit het water te halen en alarmeerde de Nederlandse Kustwacht. Het kustwachtcentrum schakelde direct een arts in, die via de radio advies gaf aan de bemanning. Gelijktijdig werd door de Kustwacht contact gezocht met de Engelse Coast Guard om eventueel een helikopter in te zetten. Echter, vrij snel daarna werd geconstateerd dat de schipper was overleden. In overleg is besloten om terug te varen naar Nederland met het stoffelijk overschot aan boord. Het Team Maritieme Politie van de Landelijke Eenheid doet onderzoek naar de toedracht.

20 jaar geleden (1995) begon het nieuwe jaar voor het Kustwachtcentrum (toen nog in IJmuiden) aanzienlijk minder rustig.

Het jaar 1995 is nog maar enkele uren oud als om 04.12 uur de Brandaris op Terschelling aan het Kustwachtcentrum IJmuiden meldt dat het MS ‘Nova-1’ op drift is geraakt. Op zee staat een zware noordwester storm. Op oudejaarsdag was het schip ten anker gegaan tussen de TE-5 en TE-7 boeien in verband met problemen met de stuurinrichting. Er wordt contact met het schip opgenomen en de kapitein verklaart dat hij een tweede anker gaat presenteren. Even later meldt het schip dat het een anker heeft verloren en zuidwaarts drijft. De ‘Nova-1’wordt gewaarschuwd dat het een gevaar vormt voor een pijpleiding als het op nieuw gaat ankeren. De kapitein wordt dringend geadviseerd sleepboothulp te aanvaarden van de ‘Smit-Lloyd-32’. De reddingboot ‘Johannes Frederik’ van Ameland wordt gealarmeerd. Rond 07.00 uur wordt ook een helikopter van Marine Vliegkamp De Kooy gewaarschuwd. Voor het vastmaken aan de sleepboot wordt niet veel medewerking van de bemanning van de ‘Nova-1’ gekregen. De ‘Smit-Lloyd-32’ ligt vlak onder de bak, maar de sleeplijn wordt niet aangepakt. Uiteindelijk is rond 08.00 uur de sleepverbinding tot stand gebracht en kan de ‘Nova-1’ haar stuurboordsanker ophalen. Tijdens het ophalen verspeelt ze haar anker. Om 07.45 uur vangt de ‘Smit-Lloyd-32’ aan met slepen. Men wil trachten het schip naar dieper water te brengen en vervolgens naar Delfzijl te brengen. De ‘Nova-1’ is echter al zinkende en men wil dat de reddingboot ‘Johannes Frederik’ stand-by blijft. Deze is echter al lange tijd buitengaats en besloten wordt om de reddingboot ‘Gebroeders Luden’ van Lauwersoog de begeleidingstaak over te laten nemen. Vervolgens gaat het konvooi richting Delfzijl. Met grote moeite weet men de ‘Nova-1’ drijvende te houden. Op de Eems voegt ook de Duitse reddingboot ‘Alfried Krupp’ van Borkum zich bij het konvooi. Om 17.24 uur meldt het MRCC Bremen dat de ´Alfried Krupp´ een medische evacuatie gaat uitvoeren vanaf Borkum en daarna zal terugkeren naar zijn station. Om 21.25 uur is de ´Nova-1´ veilig tussen de pieren van Delfzijl. De ‘Gebroeders Luden’ is dan inmiddels al op de terugweg naar Lauwersoog.

Om 19.31 uur ontvangt het Kustwachtcentrum een oproep van de ‘Gebroeders Luden’ dat een man overboord is geslagen nabij Schiermonnikoog. Onmiddellijk worden helikopters gealarmeerd bij Marine Vliegkamp De Kooy en bij het Duitse Gluecksburg. Even later meldt Gluecksburg dat er door het slechte weer niet gevlogen kan worden. Aan MRCC Bremen wordt verzocht opnieuw de reddingboot ‘Alfried Krupp’ van Borkum in te zetten, hetgeen geschiedt. Wat later varen ook de reddingboten van Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog uit.  Een zoekgebied wordt opgesteld en om 21.27 uur wordt de vermiste aangetroffen door de helikopter, aan boord genomen en naar het ziekenhuis in Leeuwarden gebracht. Hij blijkt onderkoeld te zijn en tijdens de reddingsactie breekt hij zijn pols, maar hij overleeft het avontuur. Het is rond 22.00 uur en alle eenheden worden bedankt en kunnen weer naar huis. Twee spannende acties zijn goed afgelopen.


Reddingboot 'Gebroeders Luden' (KNRM)

Maar dan speelt zich een nieuw drama af. Om 22.21 uur wordt een zwakke noodoproep ontvangen van de ‘Alfried Krupp’, die na de zoekactie naar de opvarende van de ‘Gebroeders Luden’ weer op de terugweg is naar Borkum. Er kan geen contact meer worden verkregen met de reddingboot. MRCC Bremen alarmeert onmiddellijk de helikopter van Borkum en andere reddingboten. Het Kustwachtcentrum in IJmuiden alarmeert ook een helikopter van De Kooy en ook de reddingboten ‘Johannes Frederik’ van Ameland en ‘Jan van Engelenburg’ van Terschelling gaan opnieuw op weg. Om 23.18 uur van de 1ste januari lokaliseert de Duitse helikopter de ‘Alfried Krupp’ ongeveer 5 mijl noord van Schiermonnikoog. Een half uur later geeft de helikopter aan door de slechte weersomstandigheden niets te kunnen uitrichten. Ook de Nederlandse reddingboten hebben het zwaar. Zoals blijkt uit het rapport van de ‘Jan van Engelenburg’:

Bij de Verkenner Westgat zware brekers over. Hadden het in het Westgat zwaar te verduren. De brekers volgden elkaar snel op en kwamen zowel van stuurboord als van bakboord één streek van voren in op een noordelijke koers. Vielen na overkomst van een breker regelmatig enkele meters naar beneden, wat een aanslag was op de sterkte van de ‘Jan van Engelenburg’ en de ruggen van de bemanning. Zo gebeurde het dat de boot dwars van de Verkenner Westgat een zware grondzee kreeg en tientallen meters werd meegenomen zodat we de Verkenner weer recht vooruit hadden. Na de Verkenner te zijn gepasseerd besloten we nog ongeveer 2 mijl door te varen om goed uit de brekers te zijn, alvorens op koers te gaan liggen richting ‘Alfried Krupp’. De zee werd geleidelijk aan hoger doch zeer verraderlijk met een enkele breker.


Reddingboot 'Afried Krupp (DGzRS)

De Duitse helikopter meldt dat de ‘Alfried Krupp’ zwaar beschadigd is, maar dat er nog opvarenden aan boord zijn. Om 02.06 uur zijn de ‘Jan van Engelenburg’ en de Duitse reddingboot ‘Otto Schülke’ ter plaatse. Een opstapper van de ‘Jan van Engelenburg’ weet over te stappen en verneemt dan dat zich een drama heeft afgespeeld.

De ‘Alfried Krupp’ was getroffen door enkele zware brekers, waarna de boot geheel was omgegaan en ernstige schade had opgelopen. De motoren waren uitgevallen en konden niet meer worden gestart. Stuurhuisramen waren ingeslagen en de communicatie-apparatuur uitgevallen. Tijdens het omgaan was de machinist overboord geslagen en in de nacht verdwenen. Een andere opvarende had zijn been gebroken. Met een portofoon was een noodoproep uitgezonden, maar daarna weigerde ook dat apparaat dienst. Ruim een half uur nadat de boot was gekapseisd, arriveerde de Duitse helikopter die verschillende pogingen ondernam om een sling te laten zakken. In de dwarszeese positie rolde de reddingboot enorm en ging enkele malen plat. Toen de pogingen vruchteloos bleken, besloot de bemanning beschutting te zoeken in het stuurhuis. Op dat moment verdween een tweede opvarende, de schipper, overboord. De ‘Jan van Engelenburg’ haalt de twee overige opvarenden van boord en brengt deze naar Borkum. De ‘Otto Schülke’ weet vast te maken en brengt de ‘Alfried Krupp’ naar Eemshaven. Dagenlang wordt door vele eenheden gezocht naar de twee vermiste opvarenden, maar die worden helaas niet gevonden. Pas weken later spoelt het stoffelijk overschot van de schipper aan op het Duitse Waddeneiland Juist. Het lichaam van de machinist wordt pas acht maanden later nabij Borkum gevonden. Vier dagen lang waren het Kustwachtcentrum, zeeverkeersposten en reddingseenheden in touw. Het was een compleet gekkenhuis op de Noordzee. Behalve de bovengenoemde acties moest men in die periode ook nog in touw komen voor het Noorse vrachtschip ‘Linito’ dat kapseisde nabij Vlieland. De vijf opvarenden werden uit de vlotten gehaald door de Zweedse tanker ‘Ekfors’. Op 60 mijl ten noordwesten van Vlieland maakte het Britse vrachtschip ‘Northbank’ slagzij door schuivende lading. Urenlang vochten de opvarenden voor het behoud van hun schip, hetgeen uiteindelijk lukte.

 

In Delfzijl is de kapitein van de ‘Nova-1’ gehoord door de Waterpolitie. In het Nieuwsblad ‘Transport’ van 5 januari 1995 werd daarover het volgende gepubliceerd:

 

DRIEBERGEN - De kapitein van de Turkse vrachtvaarder 'Nova 1' zal niet worden vervolgd voor zijn halsstarrige weigering sleepboothulp te aanvaarden toen zijn schip afgelopen weekeinde in ernstige problemen raakte. Dat concludeert het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) in Driebergen na verhoor van de kapitein en de gezagvoerder van de te hulp gekomen sleepboot. Wel maakt de waterpolitie een proces-verbaal van bevindingen op.

 

De kapitein wekte zaterdag en zondag grote irritatie bij het Kustwachtcentrum in IJmuiden door halsstarrig assistentie af te wijzen. Volgens de waterpolitie zag hij aanvankelijk geen gevaar omdat de 'Nova 1' voor anker lag. Pas toen het schip dreigde te stranden, accepteerde de kapitein hulp. Hoewel de sleepactie daarmee laat op gang kwam, is dat 'strafrechtelijk gezien correct gegaan', aldus het politie-onderzoek.

Het op St. Vincent geregistreerde schip met twaalf opvarenden raakte in ernstige problemen, toen tijdens zware storm de stuurinrichting defect raakte. Het schip was met een lading aluminium onderweg van Rusland naar Italie toen het uit de vaarroute boven de Waddeneilanden in de richting van Ameland werd geblazen. Het dreef urenlang stuurloos rond in windkracht negen, terwijl twee reddingboten en twee marinehelikopters paraat waren om de bemanning van boord te halen. De kapitein wilde ook daarvan echter niets weten.

Pas toen het 75 meter lange vrachtschip het strand van Ameland zondagochtend met een krabbend anker tot op twee kilometer was genaderd, mocht de Smit Lloyd 32 onder barre omstandigheden een sleeplijn overbrengen. Tijdens de begeleiding van het sleeptransport naar de Eemshaven sloeg een opvarende van de reddingsboot 'Gebroeders Luden' uit Lauwersoog overboord. Hij werd na 2,5 uur op het nippertje gered. Na deelname aan de zoekactie naar hem kapseisde de Duitse reddingsboot 'Alfred Krupp' in de Eemsmonding. Twee Duitse opvarenden worden sindsdien vermist.

 

Pagina's