Laatste nieuws

Nieuwe scheepvaartroutes langs Belgische-Nederlandse Noordzeekust

Met ingang van 1 juni 2017 om 00.00 UTC (02.00 lokale tijd) gelden nieuwe scheepvaartroutes op het Belgische en het Nederlandse (zuidelijke) deel van de Noordzee. Deze nieuwe routes vergroten de veiligheid van het scheepvaartverkeer en beperken het risico op milieuverontreiniging Ook zijn de havens hiermee veiliger en vlotter te bereiken en wordt de ruimte op de Noordzee zo efficiënt mogelijk gebruikt.

 

De Noordzee is een van de drukst bevaren én meest benutte zeeën ter wereld. Voor bepaalde vaargebieden langs de Belgische en Nederlandse Noordzeekust waren nog geen vaste routes. Om de doorstroom van scheepvaart in deze gebieden te verbeteren, passen Nederland en België de scheepvaartroutes samen aan. De nieuwe routes vullen gebieden zonder routering op, waardoor een onafgebroken routeringsstelsel van Franrkijk tot aan Duitsland ontstaat. De nieuwe routes helpen schepen bij de navigatie, wat de veiligheid op zee verhoogt en de kans op milieuverontreiniging verkleint. Bovendien verbetert de doorstroming, omdat activiteiten die de scheepvaart verhinderen verboden zijn op de nieuwe routes.

 

Dit kunt u verwachten van de nieuwe routes:

* Aanbevolen scheepvaartroutes rond de windparken en vaarmogelijkheden door de (nog aan te leggen) Nederlandse windparken bij Borssele;

* Scheiding van inkomend en uitgaand verkeer nabij voorzorgsgebieden en verkeersscheidingsstelsels;

* Nieuwe voorzorgsgebieden (precautionary area) in drukke gebieden;

* Organisatie en optimalisatie van het verkeer rond beloodsingsgebieden en aansluitende routes;

* Aanpassing van ankergebieden.

 

Lees hier verder voor meer informatie:

Folder scheepvaartroutering

Calamiteitenoefening Airport Den Helder

 

 

 

 

Vrijdagochtend 21 april, van 9.00 tot 12.00 uur, vindt er een calamiteitenoefening plaats op Maritiem Vliegkamp De Kooy en Den Helder Airport.

 

NAM, Maritiem Vliegkamp De Kooy, Den Helder Airport, CHC, de Kustwacht en het Ministerie van Defensie en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord werken samen in deze oefening, waarbij een crisissituatie wordt nagebootst. Daarvoor worden ook hulpdiensten ingezet waardoor het voor omstanders en omwonenden op een werkelijk ongeval op Den Helder Airport kan lijken. Het gaat om een oefening.

 

 

 

Indien u hierover vragen heeft neem contact op met  Willem Rogge, External Relations NAM,  0592 36 20 28

 

Delegatie Spaanse marine bezoekt Kustwachtcentrum

 Internationaal bezoek vandaag op het Kustwachtcentrum in Den Helder. Een delegatie van de Spaanse marine bezocht dinsdag 14 maart  het operatiecentrum van de Kustwacht. Doel van het bezoek was kennis vergaren over de laatste ontwikkelingen in het Kustwacht-domein. Met name gericht op hoe het nieuwe Maritiem Operatie Centrum project qua ICT/IV wordt opgezet om die maritieme uitdagingen, op het gebied van dienstverlening, handhaving en maritime security, het hoofd te bieden. De Spaanse marine is bezig met het moderniseren van hun maritiem operatiecentrum. Kustwacht Nederland bevindt zich in een soortgelijk traject met de plannen voor het nieuwe Maritiem Operatiecentrum (MOC). Directeur Kustwacht leidde de delegatie rond in het centrum en praatte hen bij over de laatste ontwikkelingen.

 

 

Kustwacht bestaat 30 jaar

 

De Kustwacht bestaat vandaag 30 jaar. Op 26 februari 1987 ging de Kustwacht van start in het gebouw van Scheveningen Radio in IJmuiden. In 1995 kwam de beslissing dat het Kustwachtcentrum bij het Ministerie van Defensie werd ondergebracht en dat betekende een verhuizing naar de marinebasis in Den Helder waar het operatiecentrum tot op de dag van vandaag huist. 30 jaar lang waakten de Kustwachtmedewerkers over de Noordzee en de ruime binnenwateren, sommigen al decennia lang. Medewerkers kwamen en medewerkers gingen, net als het varend en vliegend materieel.

Hierbij bedanken wij iedereen die zich de afgelopen 30 jaar heeft ingezet voor de diverse Kustwachttaken en...spreken we het vertrouwen uit dat we samen met onze partners de komende 30 jaar deze taken zullen blijven uitvoeren. Wakend in dienstbaarheid!

 

Radio Medische Dienst

Vandaag en morgen vindt er een migratie plaats van de informatievoorziening van het Radio Medische Dienst (RMD) systeem, dat ervoor zorgt dat opvarenden op zee doorverbonden kunnen worden met een arts (Radio Medisch Advies). Daardoor kan het mogelijk zijn dat de mailboxen verminderd bereikbaar zijn. Er wordt handmatig voor gezorgd dat het RMD-proces tijdens deze migratie gemonitord wordt en in gang gehouden blijft. Echter, de Kustwacht adviseert om bij spoed telefonisch contact op te nemen met het Kustwachtcentrum, telnr.: 0900 0111.

 

Meldkamer Kustwacht (24 uur):

Telefoon: ALARMNUMMER: 0900 0111 (tegen lokaal tarief)

Minder dringende zaken: 0223 542300
In noodgevallen kan ook eventueel gebruik gemaakt worden van het landelijk alarm nummer 112. Een  oproep wordt doorgezet naar de meldkamer van het Kustwachtcentrum in Den Helder.

Telefax: 0223 658358
Radio: Permanente luisterwacht op VHF kanaal: 16
DSC: VHF kanaal 70 en MF 2187,5 kHz
Roepnaam bij SAR: Den Helder Rescue.
Voor overige zaken: Nederlandse Kustwacht of Netherlands Coastguard
MMSI nr: 002442000

 

Vernieuwde overeenkomst met KNMI

 

De Kustwacht en het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) ondertekenden op vrijdag 7 oktober een vernieuwde overeenkomst. In het Communicatie- en Coördinatiecentrum van het Kustwachtcentrum in Den Helder zetten beide directeuren hun handtekening onder het convenant. Tot blijdschap van de twee ‘aanvoerders’, want de oude overeenkomst dateerde reeds uit 1998 en moest nodig herzien worden.

 

 

 

“De samenwerking tussen de Kustwacht en het KNMI is een bijzondere interessante”, vindt Directeur Kustwacht, kapitein-ter-zee Ronald Blok. En ook de Directeur KNMI, prof. Dr. Gerard van der Steenhoven haalde de lange gezamenlijke historie aan. “De reden dat we hier nu zijn, heeft zijn wortels in 1854. Toen werd het KNMI opgericht, ook met als doel om goede weersvoorspellingen te doen aan de scheepsvaart”, aldus Van der Steenhoven.

 

 

 

‘Vernieuwing’ geldt voor de Kustwacht en KNMI als een belangrijk ijkpunt in dit convenant. Niet alleen de overeenkomst werd drastisch vernieuwd, ook beide organisaties bevinden zich in een fase van ontwikkeling. Van der Steenhoven: “We willen innoveren en dat willen we graag samen met onze partners doen. De samenleving en de scheepvaart zijn voor ons hele belangrijke doelgroepen.” Naast vernieuwing gaat het ook om eenduidigheid, vindt Blok. “Daarin speelt u een grote rol. U bent zeer betrouwbaar. Wij gaan voor kwaliteit. Ik voorspel mooie tijden tussen het KNMI en de Kustwacht.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Operationeel Plan Search & Rescue

Search & Rescue  (SAR) is een van de belangrijke taken van de Kustwacht. De SAR dienst van de Kustwacht heeft als werkingsgebied de Noordzee en de ruime binnenwateren. De Directeur Kustwacht is verantwoordelijk voor het opstellen van operationele procedures in een Operationeel Plan Search & Rescue (OPPLAN SAR). De functie van het OPPLAN SAR is om relevante SAR procedures te beschrijven die noodzakelijk zijn voor een (optimale) uitvoering van de SAR taak. Een werkgroep heeft zich onlangs weer gebogen over het OPPLAN SAR en besloten om deze onder te brengen in een zelfstandig document en het beheer neer te leggen bij de Directeur Kustwacht.


De SAR procedures in dit OPPLAN SAR zijn voor de wateren waar de Kustwacht SAR procesverantwoordelijk is. Dit zijn: het Nederlands deel (EEZ) van de Noordzee inclusief de territoriale wateren, de Waddenzee, het IJsselmeer en randmeren, de Zuid-Hollandse en Zeeuwse Stromen.

OPPLAN SAR

 

 

 

 

 

 

 

Reactie onderzoeksrapport OVV 'Zorg tussen wal en schip'

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft vandaag het onderzoeksrapport 'Zorg tusen wal en schip' gepubliceerd inzake een duikincident op de Noordzee.Het incident vond plaats op 11 juli 2015, waarbij de betrokken sportduikster later op die dag in een ziekenhuis is overleden. Hierbij is de samenwerking tussen de ketenpartners niet goed verlopen. In het rapport trekt OVV enkele kritische conclusies over het functioneren en de aansturing van de Kustwacht. Naast het duikincident zelf is de (keten van) medische hulpverlening door de OvV onderzocht.

 

Hierbij de officiële reactie op het rapport:

De Kustwacht is als professionele organisatie een stevig voorstander van grondige onderzoek en rapportage door de OVV. De OVV heeft een helder rapport gepresenteerd met een krachtige boodschap en wij danken de OVV daarvoor. Het rapport draagt bij aan de bewustwording dat we te maken hebben met een complex maritiem domein en waaruit blijkt dat hulpverlening op het water geen sinecure is. Het rapport verwoordt duidelijk dat verbeterslagen noodzakelijk zijn. Reeds voor het verschijnen van het OVV-rapport zijn op basis van eigen Kustwacht-waarnemingen al enige tijd initiatieven binnen het Kustwachtcentrum ontplooid om te komen tot structurele verbeteringen. De Kustwacht ziet de noodzaak voor nog meer vervolgacties en continue verbeterplannen en hoopt daarvoor de benodigde materiële en personele middelen te krijgen.”

 

Statige binnenkomst Kustwachtschip

Een nieuwe rederij, een nieuwe naam en dus een nieuwe binnenkomst. Vandaag voer het Emergency Towing Vessel (ETV) Guardian voor het eerst ceremonieel haar thuishaven binnen. Het schip, dat eerder onder de naam Ievoli Amaranth voor de Kustwacht voer, werd daarbij feestelijk begeleid door drie sleepboten van de Koninklijke Marine, het patrouillevaartuig Visarend, een politieboot en een reddingboot van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij. In de lucht werd het geheel bijgestaan door de SAR-helikopter en het kustwachtvliegtuig.

Aansluitend vond aan boord de officiële overdracht plaats. Naast de Kustwacht en rederij Multraship Towage & Salvage waren ook onder andere afgevaardigden van de Rijksrederij en Rijkswaterstaat vertegenwoordigd. Allen benadrukten hun vertrouwen in de nieuwe samenwerking. De directie van Multraship sprak over een ‘mijlpaal’. “Als Zeeuws familiebedrijf voelen we ons meteen thuis in Den Helder.” Directeur Rijksrederij, David van Baarle, stond ook stil bij de betrouwbare inzet van de vorige rederij Svitzer Salvage. “Ze hebben hun werk altijd zorgvuldig gedaan waarvoor we hen veel dank zijn verschuldigd.” Directeur Kustwacht, Ronald Blok, verwelkomde de rederij en de bemanning van de Guardian: “Welkom bij de kustwachtfamilie. We gaan een mooie tien jaar tegemoet.”

De operaties van de Guardian vallen onder aansturing van de Kustwacht. Het schip, met thuisbasis Den Helder, kiest bij windsterktes vanaf 5 bft een strategische positie op de Noordzee om snel driftende of in nood verkerende schepen op sleeptouw te nemen en drenkelingen aan boord te nemen. Naast de inzet als sleepvaartuig kan het schip ook worden ingezet als platform bij Search And Rescue (SAR) operaties. De Guardian wordt gecharterd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu van Multraship. Het schip is geen eigendom van de Rijksrederij, maar deze beheert wel het contract tussen het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Multraship Towage & Salvage.

Kustwachtcentrum coördineert reddingsactie overboord geslagen catamaranzeiler

Het Kustwachtcentrum in Den Helder heeft vanmiddag een reddingsactie gecoördineerd voor een te water geraakte catamaranzeiler. De zeiler is inmiddels gevonden. De toestand van de drenkeling is nog onbekend.

 

De catamaran sloeg rond 13:30 uur om voor de kust van Zandvoort. Eén van de twee opvarenden raakte te water en kwam in de problemen. Direct nadat de melding binnen kwam bij het Kustwachtcentrum is een zoekactie opgestart. Naast de Kustwachthelikopter zochten ook enkele reddingboten van de aangrenzende reddingstations en -brigades mee.  In totaal zochten 4 boten en een jetski naar de drenkeling.  

Pagina's