SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Folders

De Kustwacht heeft diverse folders uitgegeven die je hieronder kunt downloaden.

Kustwacht in 't kort Korte uitleg over ons verantwoordelijkheidsgebied, taken en samenwerking.
Controle aan boord Uitleg over controles door de Kustwacht.
Opgeviste explosieven Tijdenhet vissen kunnen onverhoopt explosieven boven water gehaald worden. In deze flyer staan onder andere maatregelen, uitleg vergoeding en wat/hoe te melden aan de Kustwacht.
Explosievenkaart Voor een snelle herkenbaarheid t.b.v. de directe melding aan het Kustwachtcentrum staan op deze flyer de meest voorkomende vormen van explosieven weergegeven.

Andere organisaties

Folders van andere organisaties met verschillende onderwerpen staan hieronder.

Werkzaamheden TenneT In de zomer van 2020 worden werkzaamheden uitgevoerd op de Noordzee om de netaansluiting van het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) op zee naar het vaste land op de Maasvlakte te realiseren. In deze folder staat kort uitgelegd wat de werkzaamheden inhouden.