SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Veiligheidsmaatregelen bij een explosief aan dek

Zodra u een explosief tegenkomt, bijvoorbeeld bij het vissen of baggeren, of als u dat vermoeden heeft: neem dan contact op met het Kustwachtcentrum (0900 0111 / VHF-kanaal 16)!

Neem de volgende maatregelen als u een mogelijk explosief tegenkomt:

  1. Haal het explosief zo voorzichtig mogelijk en zonder stoten aan boord en zet het vast.
  2. Verplaats het daarna niet meer en voorkom schokken die mogelijk het ontstekingsmechanisme activeren.
  3. Houd het explosief nat, dek het af met een zeil, voorkom een toename aan warmte en beperk de trillingen zoveel mogelijk in afwachting van de komst van de maritieme explosievenexperts.
  4. Rook niet en vermijd open vuur bij het explosief.
  5. Laat niemand zelf het explosief of onderdelen daarvan demonteren.
  6. Neem direct contact op met de Kustwacht.

Deze maatregelen verkleinen de risico’s voor uw schip en uw bemanningsleden. Het is wettelijk verboden om zonder toestemming van de autoriteiten met explosieven een haven binnen te varen. Schakel daarom de Kustwacht in.

 Informatie over de bijstands- en bijdrageregeling opgeviste explosieven

Download flyers

Opgeviste explosieven Tijdenhet vissen kunnen onverhoopt explosieven boven water gehaald worden. In deze flyer staan onder andere maatregelen, uitleg vergoeding en wat/hoe te melden aan de Kustwacht.
Explosievenkaart Voor een snelle herkenbaarheid t.b.v. de directe melding aan het Kustwachtcentrum staan op deze flyer de meest voorkomende vormen van explosieven weergegeven.