SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Verloren containers MSC Zoe (update 25 juni 2020)

** Let op! Informatie op deze pagina is mogelijk niet meer actueel. Bekijk de website van Rijkswaterstaat voor de laatste stand van zaken met betrekking tot de afhandeling van dit incident! De informatie blijft hier staan als naslagwerk/achtergrondinformatie. **

Routeadvies grote schepen bij slecht weer
Meer informatie ook via Veiligheidsregio Fryslân.
Meer informatie over het opruimen en bergen van de containers (via Rijkswaterstaat)

Op deze pagina vindt u vragen met betrekking tot de overboord geslagen containers van het containerschip MSC Zoe. Dit gebeurde op de Noordzee in de nacht van 1 op 2 januari 2019. Het bergen van de containers is op vrijdag 18 januari 2019 van start gegaan. Sinds 6 februari 2019 voert het Bestuurlijk Waddenoverleg+ de regie over de verdere afhandeling.

Regie
Het Bestuurlijk Waddenoverleg+ (BWO+) voert sinds 6 februari 2019 de regie over de verdere afhandeling van de gevolgen van de overboord geslagen containers van de MSC Zoë. Het BWO+ richt zich daarbij op de berging (inhoud van) containers, de schadeafhandeling en het schoonmaken/opruimen. De praktische uitvoering hiervan is belegd bij Rijkswaterstaat.
Bestuurlijk Wadden Overleg gaat regie voeren over afhandeling containers; ecologische gevolgen belegd bij Regiecollege Waddengebied
BWO+ voor het eerst bij elkaar geweest

Inhoud
De containers bevatten o.a. auto-onderdelen, latten bodems, kuipstoeltjes en speelgoed. Er zijn twee containers met gevaarlijke stoffen over boord gegaan: één met peroxide en één met lithium ion batterijen. Meer hierover staat op de pagina van de Veiligheidsregio Fryslân. Bij de kustlijn en op enkele Waddeneilanden zijn spullen en containers aangespoeld.

Rol Kustwacht
De Kustwacht is nauw betrokken bij dit incident. De Kustwacht waarschuwt onder andere het scheepvaartverkeer vanwege de containers op de zeebodem. Daarnaast vliegt het Kustwachtvliegtuig patrouilles boven de Waddeneilanden om dagelijks de situatie te monitoren.

 1. Is meevliegen met het Kustwachtvliegtuig mogelijk?
  Nee, dit is niet mogelijk. 
 2. Wat doet de Kustwacht met betrekking tot dit incident?
  De Kustwacht waarschuwt met behulp van navigatieberichten het scheepvaartverkeer over de containers op de zeebodem. Het scheepvaartverkeer op de verkeersbaan krijgt het advies om de containers noord ervan te passeren. Het Kustwachtvliegtuig vliegt dagelijks boven de Waddeneilanden om de situatie te monitoren. Ook staan we in nauw contact met betrokken organisaties zoals de Veiligheidsregio Fryslân en Rijkswaterstaat.
 3. De Guardian deed aan scheepvaartbegeleiding, maar ligt nu in Den Helder. Is deze taak overgenomen?
  De Guardian waarschuwde het scheepvaartverkeer op de verkeersbaan voor de containers op de zeebodem. 
  Deze taken zijn overgenomen door het guardvessel Alaborg. Dit schip staat in nauw contact met het Kustwachtcentrum. De Alaborg wordt ingehuurd door de verzekeraar/maatschappij.
 4. Wordt er actief gezocht naar de eventueel gezonken containers?
  Ja, er wordt actief gezocht naar de containers en het bergen van de containers is gestart op 18 januari. Volg Rijkswaterstaat voor de laatste informatie over het lokaliseren en het bergen/opruimen van de containers.
  Groot deel verloren containers MSC Zoe gelokaliseerd (
  Nieuwsbericht Rijkswaterstaat)
 5. Welke schepen zijn betrokken geweest bij de berging van de contaniers?
  Let op deze schepen zijn niet van de Kustwacht, maar worden ingehuurd door de opdrachtgever. Je kunt ze desgewenst volgen via Marinetraffic.comDownload een set foto's van deze schepen. Inmiddels kan de samenstelling al gewijzigd zijn. Raadpleeg Rijkswaterstaat voor een actueel overzicht.

  Guardvessels
  Alaborg (SeaMar)
  Albatros (bij Geosund)

  Surveyvaartuigen (sonar)
  - Zr.Ms. Luymes (Koninklijke Marine, militaire bijstand)
  - Zr.Ms. Vlaardingen (Koninklijke Marine, militaire bijstand)
  - Arca (Rijkswaterstaat)
  - Zirfea (tot 21-01, Rijkswaterstaat)
  - SV Tender 1 (Deep BV)
  - Seazip Fix (Deep BV)
  - SV Friendship (ook berging, Rederij Noordgat)
  - Geo Surveyer 4 (in de zeegaten, GEOxyz)

  Bergingsvaartuigen
  - Geosund (DOF)
  - Forth Jouster (verzamelt drijvend debris @ Geosund, Briggs Marine)
  - Atlantic Tonjer (Atlantic Marine)
  - LO28 (verzamelt drijvend debris @ Altantic Tonjer, Van Dellen) 

  Afvoer afval naar de wal
  - PSV Blue Bella (Blue Star Line)

 6. Wie gaat het onderzoek doen?
  Het strafrechtelijk onderzoek wordt uitgevoerd door het Team Maritieme Politie en de Inspectie voor Leefomgeving en Transport. Het onderzoek staat onder leiding van een officier van justitie van het Functioneel Parket.

  De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft op 25 juni 2020 het onderzoeksrapport 'Veilig containertransport ten noorden van de Waddeneilanden' gepubliceerd.

 7. Hoeveel containers zijn er overboord geslagen?
  Het aantal overboord geslagen containers is vastgesteld op 342 stuks.
 8. De Kustwacht meldde in eerste instantie dat er drie containers overboord waren gegaan met gevaarlijke stoffen. Nu wordt in de brief van minister Van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer gesproken over twee containers. Wat is het juiste aantal?
  Er zijn twee containers met gevaarlijke stoffen over boord gegaan: één met peroxide en één met lithium ion batterijen. Meer hierover staat op de pagina van de Veiligheidsregio Fryslân.

  De Kustwacht ontving van het schip de eerste informatie dat er mogelijk drie containers met gevaarlijke stoffen van boord waren gevallen. Om alle hulpverleners en vrijwilligers op het strand te waarschuwen werd besloten om dit direct naar buiten te brengen.

 9. Hoe heeft dit kunnen gebeuren?
  Zie vraag 3.
 10. Waar is meer informatie te vinden over het containerschip MSC Zoë?
  De MSC Zoe is bijna 400 meter lang en een van de grootste containerschepen ter wereld. Onder andere via de website Marinetraffic.com en via de website van MSC is meer te vinden.
 11. Waar is het containerschip MSC Zoë nu?
  Het containerschip is woensdagavond 16 januari vertrokken uit de haven van Bremen richting Gdansk (Polen). Kijk voor de laatste locatie op de website Marinetraffic.com.
 12. Waar zijn de containers overboord geslagen?
  De Kustwacht kreeg de melding toen het schip ter hoogte van het Duitse eiland Borkum voer. Het schip verloor de containers al eerder in Nederlandse wateren. De eerste containers op de bodem zijn gevonden ter hoogte van Vlieland/Terschelling.
 13. Welke organisatie doet wat?
  Op de website van de Veiligheidsregio Fryslân staat een tabel overzicht met de diverse betrokken organisaties.
 14. Mocht het containerschip MSC Zoe varen op de zuidelijke route boven de Waddeneilanden?
  Ja, met deze lading is het toegestaan dat het schip deze route neemt.
 15. Gelden er regels met betrekking tot de diepgang op zee?
  Nee, dit is ter beoordeling van de gezagvoerder en/of loods die een afweging maakt tussen de waterdiepte in de kaart plus getijgegevens versus scheepsdiepgang.
 16. Waar kunnen vissers schade aan hun netten en dergelijke door containers op de zeebodem gerelateerd aan het incident verhalen? (update 11 januari, 09:30 uur)
  Vissers die schade aan hun netten of de kotter ondervinden door de containers of items uit de containers, kunnen dit melden bij de door MSC aangestelde experts via msczoe@bmtglobal.com. Vul daarbij het schadeformulier ‘report of damage’ in, meld de exacte positie waar de schade is ontstaan en maak zoveel mogelijk foto’s van het beschadigde onderdeel en het plotterscherm. Na het melden van de schade zal een expert van BMT contact opnemen. (Via Vissersbond.)
 17. Hoeveel schepen varen er dagelijks boven de Waddeneilanden?
  Ongeveer de helft van het scheepvaartverkeer op het Nederlands deel van de Noordzee is "routegebonden". Het gaat dan om koopvaardijschepen en ferry's die varen van haven A naar haven B langs de kortste weg, met inachtneming van de waterdiepte en de vaarregels. De rest is het "niet-routegebonden" verkeer, zoals visserijschepen, recreatievaart en werkschepen die voor de olie- en gaswinning op de Noordzee varen. Deze schepen varen kriskras over zee. (Bron: Noordzeeloket)
  "
  Enkel de schepen met AIS zijn opgenomen in dit overzicht.
 18. Wat staat er in de navigatieberichten die aan de scheepvaart worden gestuurd?
  Een voorbeeld van een navigatiebericht over de posities van de gelokaliseerde containers is:

  ZCZC PA81
  Netherlands Coastguard
  Navigational warning Nr. 81 051900 UTC MAR
  TSS OFF VLIELAND - TSS TERSCHELLING GERMAN BIGHT
  large concentration containers/contacts on the seabed in east going lane 
  and inshore zone between Vlieland and Borkum
  between: 53-26.2N 004-44.6E and  53-47.2N 006-28.0E 
  approximately 200 containers on seabed
  Extremely dangerous for fishery
  Several vessels conducting survey and salvage operations
  Shipping requested a wide birth of 0,5 nm
  NNNN

  (let op: dit is een navigatiebericht van 5 maart 2019 en kan inmiddels gewijzigd zijn.)

Visuele update 4 januari 2019


Beeldmateriaal 03-01-2019 (Kustwacht Nederland):

Beeldmateriaal 05-01-2019 (Kustwacht Nederland):

Beeldmateriaal 06-01-2019 (Kustwacht Nederland):

Beeldmateriaal 22-01-2019 (Kustwacht Nederland):

Gerelateerde websites