SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Formule 1 Zandvoort

Op 3, 4 en 5 september staat op het circuit van Zandvoort de Formule 1 Dutch Grand Prix gepland. Voor de bereikbaarheid en om bezoekers naar het circuit te leiden krijgen we als Kustwacht ook vragen om over het water richting Zandvoort te gaan. Op deze pagina staat meer informatie hierover.

Algemeen
Vanuit de gemeente Zandvoort wordt het niet toegestaan om bezoekers en/of personeel van de Grand Prix via de zee naar het strand te vervoeren. De gemeente Zandvoort is de bevoegde autoriteit tot 1 kilometer uit de kust. Het mandaat van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied (CNB) strekt zich uit over het aangrenzende zeegebied nabij Zandvoort (zie afbeelding onderaan deze pagina). De Kustwacht staat wel met beide partijen in contact, aangezien de Kustwacht wel verantwoordelijk is voor de search and rescue-taak in dit gebied.

Algemene Plaatselijke Verordening
'Conform artikel 5:42 van de APV van de gemeente Zandvoort (Gemeenteblad 1 december 2017, nummer 211950) is het “verboden zonder vergunning van het college een vaartuig te hebben of te brengen of dan wel daarmee af te varen van of aan te landen op het strand, dan wel binnen 300 meter uit de laagwaterlijn voor anker te gaan”.

Rijkshavenmeester Amsterdam-IJmond
De CNB (de Rijkshavenmeester Amsterdam-IJmond) is de bevoegde autoriteit. Dit betekent dat toestemmingen/besluiten alleen door de Rijkshavenmeester kunnen worden genomen en niet door de Directeur Kustwacht. Het CNB is te bereiken op cnb@portofamsterdam.com.

Links

 Mandaatgebied van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied