SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16
Informatie over maritieme (pech)hulp

Nieuws

Noodhulpsleper voor bescherming windmolenpark Borssele

De Kustwacht heeft sinds 1 januari 2021 een nieuwe noodhulpsleper tot haar beschikking. Het schip ligt nabij het windmolenpark Borssele om bij noodgevallen de scheepvaart te kunnen assisteren. Dit windenergiegebied ligt voor de kust van Zeeland en is nu het grootste Nederlandse windpark op zee. In het geval dat een schip zijn voortstuwing verliest en op een windmolen afdrijft, is het noodzakelijk dat er zo snel mogelijk hulp ter plaatse is om schade aan het schip en het windpark te voorkomen.

De Kustwacht heeft namens de betrokken ministeries een nieuw schip tot haar beschikking gekregen. Het sleepvaartuig is 24 uur per dag beschikbaar ter voorkoming van calamiteiten en ligt preventief op een strategische positie nabij het windpark Borssele. Dit is een stuk van de Noordzee waar veel scheepvaart is, onder andere vanwege de nabijgelegen havens van Antwerpen en Rotterdam. Het sleepvaartuig zal naast de hoofdtaak ook inzetbaar zijn voor de uitvoering van andere Kustwachttaken, zoals zoek- en reddingsacties.

Het sleepvaartuig Alp Ace vervult tijdelijk de taken nabij het windmolenpark Borssele.

Alp Ace
Het sleepvaartuig Alp Ace vervult tijdelijk deze taken. Daarna zal een noodhulpsleper voor een periode van tien jaar de taak op zich nemen. De Alp Ace wordt tijdelijk in beheer genomen door Multraship. Het contractbeheer wordt gedaan door de Rijksrederij. 

Monitorings- en onderzoeksprogramma
Om de relatie tussen windmolenparken op zee en de scheepvaartveiligheid te onderzoeken, zal Rijkswaterstaat de komende tien jaar een monitorings- en onderzoeksprogramma uitvoeren. In dit onderzoeksprogramma zal onder andere gekeken worden naar het effect van de getroffen veiligheidsmaatregelen, zoals extra toezicht en handhaving door de Kustwacht en de inzet van een noodhulpsleper. Er zal tevens worden onderzocht of de huidige maatregelen voldoen.

Doorvaart en medegebruik
In het windenergiegebied Borssele is een scheepvaartcorridor opgenomen. Schepen met een lengte tot 45 meter mogen onder voorwaarden door deze corridor heen varen. 

Links

 

Bij zoek- en reddingsacties wordt ook samengewerkt met andere landen

Bij zoek- en reddingsacties wordt ook samengewerkt met andere landen. Zo kregen we op het Kustwachtcentrum afgelopen week via onze Duitse collega’s een melding over een motorjacht in problemen. Het was onduidelijk wat de positie van het jacht was en of het in Nederlandse of Duitsewateren lag. In nauwe samenwerking met MRCC Bremen, het Duitse coördinatiecentrum, is een zoekactie gestart. Ons Kustwachtvliegtuig lokaliseerde het desbetreffende jacht, dat nabij een windpark op drift was geraakt. MRCC Bremen alarmeerde vervolgens varende eenheden die het jacht naar de haven hebben gesleept. Een mooie samenwerkingen met onze Duitse collega’s.

Het jacht was op drift geraakt nabij een winpark

Ons Kustwachtvliegtuig lokaliseerde het desbetreffende jacht

Meerdere schepen schoten te hulp

Routeadvies containerschepen nabij Waddeneilanden uitgebreid

De Kustwacht breidt de routeadviezen bij slecht weer voor containerschepen nabij de Waddeneilanden uit. Sinds oktober 2019 waarschuwt de Kustwacht containerschepen langer dan 300 meter. Vanaf 12 november 2020 worden containerschepen vanaf 100 meter ook gewaarschuwd op een verhoogd risico van het verlies van containers bij bepaalde weersomstandigheden. Dit op basis van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) en vervolgonderzoeken van het MARIN.

Containerschepen langer dan 200 meter worden geadviseerd om bij een golfhoogte van 4,5 meter of meer de noordelijke route te nemen. Bij een daadwerkelijke golfhoogte van 4,5 meter of meer worden deze schepen ook actief opgeroepen door de Kustwacht. Voor containerschepen met een lengte tussen de 100 en 200 meter wordt geadviseerd om noodzakelijke maatregelen en/of een alternatieve koers te nemen bij golfhoogten hoger dan 3,3 meter. Dit om te voorkomen dat het schip hevige slingerbewegingen maakt en zo containers overboord kunnen slaan.

Routeadvies containerschepen nabij Waddeneilanden samengevatEen overzicht van de routeadviezen bij bepaalde weeromstandigheden aan containerschepen op basis van hun lengte.

Actief opgeroepen
Dit advies wordt in een navigatiebericht aan de scheepvaart gestuurd als de golfhoogten daadwerkelijk 3,3 meter of meer zijn op de Noordzee. Containerschepen langer dan 200 meter worden bij een golfhoogte hoger dan 4,5 meter ook actief opgeroepen. De Kustwacht roept het schip op als het ter hoogte van Texel vaart (‘voor de afslag’). Hier hebben ze namelijk de keuze hebben om de zuidelijke of noordelijke route te nemen. Dit is een advies aan de kapitein, want de Kustwacht heeft geen mandaat om verkeersaanwijzingen op te leggen. De kapitein is niet verplicht dit advies op te volgen.

Containerschepen tussen 100 en 200 meter
Voor het actief aanroepen van containerschepen tussen de 100 en 200 meter worden de mogelijkheden onderzocht. De capaciteit bij de Kustwacht is hiervoor momenteel ontoereikend. Vanzelfsprekend is de Kustwacht alert waar mogelijk en monitort het ook deze type containerschepen bij bepaalde weersomstandigheden.

Containerschepen langer dan 200 meter worden bij een golfhoogte hoger dan 4,5 meter ook actief opgeroepen. 

Verschillende adviezen
Dat containerschepen langer dan 200 meter het advies krijgen om de noordelijke route te nemen is vanwege de kans op het raken van de bodem en het groenwatereffect. Het groenwatereffect is massief zeewater dat tegen containers wordt aangestuwd. Dat risico is voor de containerschepen langer dan 200 meter groter. Voor containerschepen kleiner dan 200 meter is het risico op containerverlies op beide routes nagenoeg gelijk in gelijke omstandigheden. Een route adviseren beperkt dus niet het risico op containerverlies.

Navigatiebericht
Indien de golfhoogte 3,3 meter of meer is, wordt onderstaand navigatiebericht aan de scheepvaart gestuurd. Daarbij wordt in het bericht ook de golfhoogte, -richting en –frequentie toegevoegd.
ZCZC PA29
Netherlands Coastguard
Navigational warning Nr. 29 031412 UTC NOV
TSS Terschelling - German Bight
Following containervessels are at risk of losing containers and touching the seabed
during heavy sea conditions and high waves from a north to northwest direction:
Containervessels with a length of 100-200m and a waveheight above 3.3m.
Masters have to take appropriate measures and alter course if necessary to avoid
coming transverse to the wave direction.
Containervessels with a length above 200m and a waveheight above 4.5m
are recommended to follow alternative route via TSS East Friesland.
NNNN

Video uitleg advies containerschepen

Omgeslagen sportvisboot

Op het Kustwachtcentrum ontvingen we zondagochtend 1 november een melding van een vrachtschip. De bemanning zag namelijk een vaartuig half gezonken in het water drijven. Het vrachtschip lag in het ankervak Schouwenbank voor de kust van Zeeland. Omdat de situatie onbekend was, werd door de Kustwacht een zoekactie opgestart. Vanuit de lucht zocht het Kustwachtvliegtuig naar mogelijke drenkelingen. Op het water zochten de KNRM-reddingboot Koopmansdank en de loodsboot Perseus in het gebied.

Het half omgeslagen sportvisbootje drijvend in het water. (Foto: Kustwachtvliegtuig)

Op het sportvisbootje konden geen naam en kenmerken vastgesteld worden. Ook werd voor de rest niets in het water waargenomen. Daarom werd de zoekactie beëindigd. Vanwege het slechte weer en dat het bootje al half volgelopen was met water, kon het bootje niet geborgen/gesleept worden. 

Door het Kustwachtvliegtuig is maandag 2 november nog gezocht naar het sportvisbootje, maar niet meer aangetroffen. Vermoedelijk is het gezonken.

 

Kustwacht ondersteunt politie

De Kustwacht heeft afgelopen week de politie ondersteund bij een actie gericht op het onderscheppen van drugs. Daarvoor zijn verschillende eenheden ingezet. De politie heeft in de haven van Breskens in een verborgen ruimte op een snelle motorboot cocaïne aangetroffen. Opvarenden van de motorboot hebben vermoedelijke de drugs uit de Westerschelde gevist, nadat de cocaïne vanaf een vrachtschip overboord zijn gezet. Een succesvolle samenwerking tussen onder andere de Kustwacht en politie.

De bemanning van de motorboot, drie mannen uit Urk, Kampen en Zwolle zijn aangehouden door de politie. De cocaïne en de boot zijn in beslag genomen. Ook er is op het strand van Zoutelande cocaïne aangetroffen. Het vermoeden bestaat dat beide partijen drugs met elkaar te maken hebben. In totaal is 545 kilo cocaïne aangetroffen.

De door de politie in beslaggenomen cocaïne en motorboot. (Foto: Politie)

Politieonderzoek
Rechercheurs van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid kwamen in een onderzoek, onder het gezag van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie, de drugs op het spoor.

 

Operators volgen nieuwe SMC-cursus

De ‘Sar Mission Coordinator (SMC)’ is de leidinggevende coördinator tijdens zoek- en reddingsoperaties. En dat is voor de Noordzee en grote binnenwateren altijd het Kustwachtcentrum. De SMC is een internationale benaming die wereldwijd wordt gebruikt. Afgelopen weken volgden enkele medewerkers van het Kustwachtcentrum de nieuwe SMC-cursus.

De lessen stonden in het teken van de taken en verantwoordelijkheden van de SMC. Veel onderwerpen met betrekking tot search and rescue (SAR) zijn de revue gepasseerd. Er is uitgebreider ingegaan op de regelgeving als het IAMSAR en het SAR-proces rondom luchtvaartincidenten. Jeroen Dijkstra was een van de deelnemers: “De cursus is een enorme aanvulling. Het waren drie weken die alleen maar vakinhoudelijk ons werk raakten. Er werd onder andere dieper ingegaan op het boekwerk IAMSAR. Dat is toch de bijbel voor search and rescue. Dat zorgde voor andere inzichten in ons werk.” 

Jeroen ontvangt zijn certificaat van de instructeur na het succesvol afronden van de SMC-cursus.

Kustwachtcentrum
Jeroen werkt op het Kustwachtcentrum als watch officer en draait soms diensten als duty officer (‘chef van de wacht’). “Voor duty officer is er (nog) geen aparte opleiding. Als onderdeel daarvan is deze cursus naar mijn idee erg geschikt. We maakten inhoudelijke, theoretische verdiepingsslagen in het SAR-proces. Daardoor worden keuzes bewuster, duidelijker en onderbouwd gemaakt.” De cursus werd afgesloten met drie dagen simulaties. Alle vijf de deelnemers zijn geslaagd.

Alle spoedeisende hulpaanvragen vanaf zee en de grotere binnenwateren komen op het Kustwachtcentrum binnen.

Canadese instructeur
De cursus werd in Den Helder gegeven door een Canadese instructeur van het bedrijf IAMSARSolutions. Samen met de United States CoastGuard (USCG) zijn dit de enige twee aanbieders van deze cursus. De instructeur heeft in het verleden gewerkt bij de Canadese Kustwacht als luchtwaarnemer en als SMC. Hij gaf na de cursus aan, onder de indruk te zijn van de kwaliteiten en kennis van de cursisten bij aanvang van de cursus.

De instructeur wordt bedankt door de deelnemers.

Kustwachtschool
Er is geen Kustwachtschool. Binnen de Kustwacht zorgt de afdeling ‘Leren en Ontwikkelen’ daarom dat er leertrajecten opgesteld worden voor de verschillende functies binnen de Kustwacht. Dat zijn dan, afhankelijke van de functie, losse modules die zowel intern als extern gevolgd worden. Na het hele traject succesvol afgelegd te hebben kan de medewerker beginnen op zijn/haar nieuwe functie. De SMC-cursus is een voorbeeld van een losse module en werd voor het eerst gevolgd door enkele medewerkers. De ervaringen zijn zeer positief en de cursus wordt geëvalueerd of deze vast wordt opgenomen in het programma. 

De inzet van het Kustwachtvliegtuig bij mogelijke verontreiniging op zee

Op het Kustwachtcentrum krijgen we regelmatig meldingen over mogelijke verontreinigingen op zee. Deze berichten worden verzonden wanneer de ‘European Maritime Safety Agency’ (EMSA) op satellietbeelden een verstoring van het wateroppervlak signaleert. Een verstoring kan veroorzaakt worden door weersomstandigheden, maar ook door verontreiniging door bijvoorbeeld olie of chemicaliën. Ook gisteren ontvingen we zo’n alert.

Satellietfoto’s
Soms is het op de satellietfoto’s duidelijk te zien dat er sprake is van een verontreiniging, bijvoorbeeld wanneer er een duidelijk spoor achter een vaartuig zichtbaar is. Bij het alert dat gisteren werd ontvangen was minder duidelijk te zien wat de verstoring van het wateroppervlak veroorzaakte. Het Kustwachtvliegtuig vloog daarom naar de gemelde positie om de zee te inspecteren. 

Verzamelen van bewijsmateriaal
Als er inderdaad sprake blijkt te zijn van verontreiniging dan wordt er vanuit het Kustwachtvliegtuig bewijsmateriaal verzameld. “We blijven eerst op een afstandje zodat we goede opnames kunnen maken met de Side Looking Airborne Radar”, vertelt luchtwaarnemer Marcel. “Deze zogeheten SLAR detecteert afwijkingen in het wateroppervlak. Dit is een van de belangrijkste bewijslasten voor het Team Maritieme Politie. Indien de lozer nog ter plaatse is zien we het schip op het radarbeeld. Door de positie te markeren kunnen we eigenlijk al met zekerheid zeggen of dat het schip is die de lozing veroorzaakt. Vervolgens willen we zo snel mogelijk naar het schip toe om te zien wat het punt van lozing is. We positioneren het vliegtuig dan voor een foto- en filmronde.”

Side Looking Airborne Radar (SLAR)

“Als die details zijn vastgelegd gaan we een grotere ronde vliegen om het hele beeld vast te leggen. Dit kan dus een schip zijn met een spoor van olie achter zich aan. Door het vliegtuig schuin te laten hangen proberen we te zien of we in de verontreiniging bepaalde kleuren kunnen ontdekken. Als wij die kleuren kunnen zien, dan kunnen wij namelijk bij minerale olie ook de dikte van de laag bepalen en dus de hoeveelheid geloosde olie schatten. Ten slotte roepen we de kapitein op om te vragen waar hij of zij mee bezig is.”

Geen verontreiniging waargenomen
Tijdens de vlucht die gisteren naar aanleiding van het EMSA alert plaatsvond is geen verontreiniging waargenomen. In dit geval kan het dus loos alarm zijn geweest, of de verontreiniging kan al voor het grootste gedeelte zijn opgelost. “Hoe lang verontreiniging zichtbaar blijft hangt af van wind- en zeegang, de grootte van de vlek en de aard van de verontreiniging. Palmolie vervliegt bijvoorbeeld snel. Minerale olie blijft wel langer zichtbaar”, aldus Marcel. 

Kilo’s kolenrestanten overboord
Verontreiniging op zee wordt niet alleen door satellietbeelden ontdekt. Ook tijdens de dagelijkse vliegroutes komen de luchtwaarnemers regelmatig verschillende soorten lozingen tegen. “Ongeveer een maand geleden zagen we een schip waar kilo’s kolenrestanten overboord werden geschept. Toen ze ons zagen vliegen hielden ze hier snel mee op. Maar dan staat het al op film”.

GeoSea voert Kustwachttaken uit

De Kustwacht heeft tijdelijk een extra survaillence vaartuig tot haar beschikking. In samenwerking met de Koninklijke Marine varen we met het vaartuig GeoSea.

Dit civiele vaartuig is ingehuurd door de Koninklijke Marine om ervaring op te doen met grotere schepen voor de Mijnendienst. Voor de Kustwacht is het een proef om met dit vaartuig surveillancetaken uit te voeren. Aan boord bevinden zich controleurs van de Politie, Douane en Koninklijke Marechaussee.

Lees hier meer over de GeoSea.

Zeearend onderschept Amsterdamse zeiler met zes Albanezen aan boord.

Ons patrouillevaartuig, Zeearend heeft woensdagavond nabij Den Helder een Amsterdamse zeiler met zes Albanezen aan boord onderschept. De stuurman van de Zeearend spotte een object, wat opviel vanwege aparte verlichting en de locatie waar het object zich bevond. Bij benadering met de Zeearend bleek het om een zeiljacht te gaan.

“Wanneer we iets opvallends zien, kunnen we besluiten om tot controle over te gaan”, vertelt opperwachtmeester Joost, boarding officer en mission commander van de Zeearend. “We komen dan langszij, en stellen een aantal standaard vragen. In dit geval bleek al snel dat het niet klopte. Vanwege COVID-19 hebben we besloten om niet aan boord te gaan van het zeiljacht, maar hebben we de schipper gevorderd naar de haven van Den Helder te varen. Op dat moment hebben we voortdurend contact met het Kustwachtcentrum in Den Helder om ervoor te zorgen dat iedereen op het juiste moment op de juiste plek is. Toen wij samen met het zeiljacht in de haven aankwamen stonden de collega’s van de Koninklijke Marechaussee en de Douane klaar om ons te assisteren met de controle van het zeiljacht”. 

Mooi resultaat
Tijdens de controle kwamen zes Albanezen tevoorschijn waarop de Amsterdammer werd aangehouden op verdenking van mensensmokkel. De man is ingesloten en de Albanezen gaan het vreemdelingentraject in. “Een mooi resultaat”, aldus Joost. “We hadden al langere tijd het vermoeden dat ook hier in deze regio sprake is van mensensmokkel. Maar nu hebben we ook die bevestiging. En dat is een belangrijke stap in het tegengaan van mensensmokkel”.  


Het patrouillevaartuig de Zeearend (Foto: Henk Tuinenga).

Controles
Bij een controle is vooraf niet bekend of, en wat er aangetroffen gaat worden. De patrouilleschepen zijn daarom bemand met opsporingsambtenaren van onder andere de Koninklijke Marechaussee, Douane en Politie. Zo is er tijdens de controles van alle drie de diensten specialistische kennis en de daarbij behorende bevoegdheden aanwezig.

 

Kustwacht vanaf voorjaar 2022 nieuwe vliegtuigen

De Kustwacht beschikt vanaf voorjaar 2022 over 2 nieuwe vliegtuigen. Dat is woensdag 30 september contractueel vastgelegd. De Dash-8’s worden voor 10 jaar geleased van een consortium. Dat bestaat uit de Nederlandse firma JetSupport en de Canadese firma Provincial Aerospace. Het consortium levert ook de vliegers en het onderhoudspersoneel. De luchtwaarnemers blijven afkomstig van Rijkswaterstaat, Douane en Koninklijke Marechaussee.

Het Kustwachtcentrum in Den Helder zet beide Dash-8-toestellen in. Ze volgen de 2 Dornier 228-vliegtuigen op, die  het eind van hun economische levensduur naderen. Ze zijn nu in onderhoud bij JetSupport.

Impressie van het nieuwe Kustwachtvliegtuig.

Dag en nacht overzicht
De Dash-8 is in veel opzichten een upgrade ten opzichte van de Dornier-228. Het toestel kan langer dan 6 uur vliegen, aanzienlijk meer dan de Dornier. Ook beschikt de Dash-8 over een surface radar. Daardoor is het eenvoudiger dag en nacht een snel overzicht te krijgen van de scheepvaart, maar ook om zaken op zee op afstand te observeren. Daarnaast heeft de Dash-8 moderne apparatuur aan boord. Denk aan een scala aan communicatiemiddelen, maar ook aan apparatuur om milieuverontreiniging te detecteren en om drenkelingen op te sporen.

Modernisering Kustwacht
“Ik ben blij dat er eerste zichtbare resultaten zijn met betrekking tot de modernisering van de Kustwacht. Met dit nieuwe toestel maken we grote stappen vooruit in onze luchtverkenningscapaciteit. Het biedt ons meer mogelijkheden en capaciteit om onze Kustwachttaken uit te voeren. We kijken dus erg uit naar de komst van dit toestel.” aldus Jan van Zanten, Directeur Kustwacht Nederland.

Begin 2022
De Dash-8’s worden de komende periode in Canada gereed gemaakt. Beide vliegtuigen worden op de basis van Provincial Aerospace omgebouwd tot maritieme patrouillevliegtuigen. Ze komen begin 2022 naar Nederland.

Video Kustwachtvliegtuig

Abonneren op RSS - Nieuws