SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Latest news

Beëdigd via een beeldscherm

69 medewerkers Kustwacht leggen digitaal eed of belofte af
‘Dat verklaar en beloof ik!’, zegt één van de deelnemers tijdens de videovergadering. Dan zet hij zijn microfoon uit. Een ander zet op het horen van zijn naam, zijn microfoon aan en steekt plechtig zijn rechterhand op. ‘Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.’ De afgelopen tijd werden 69 medewerkers van de Kustwacht beëdigd als burgerambtenaar. Niet tijdens een plechtige ceremonie of ten overstaan van familie, maar via het videobelprogramma Microsoft Teams. Hoe is dat ervaren?

Edwin Granneman | Communicatieadviseur

‘Toen werd ik beëdigd op een marineschip, nu op mijn zolderkamer’

Edwin Granneman
Edwin op zijn zolderkamer en destijds aan boord van Hr.Ms. Van Nes waar de hele bemanning in net tenue is aangetreden. 

‘Het was Koninginnedag. We lagen midden op de Noordzee. De hele bemanning van het marineschip waarop ik werkte, had zijn nette pak aangetrokken. Eerst werd er “hoezee” geroepen voor de toenmalige koningin Beatrix. Daarna waren alle ogen op mij gericht en werd ik beëdigd als militair.’ 

Toen Edwin Granneman jaren geleden als militaire logistiekeling bij de marine werkte, vond zijn beëdiging op zee plaats. Maar sinds 2017 werkt hij als burgermedewerker bij de Kustwacht. Daarom legde hij onlangs opnieuw de belofte af. Waar de beëdiging dit keer plaatsvond? Op zijn zolderkamer. ‘Van het marineschip met de complete bemanning om me heen, naar alleen op zolder. Het contrast kon niet groter zijn’, lacht hij. 

Thuiswerkplek
‘Natuurlijk was het een vreemde gewaarwording om beëdigd te worden op mijn thuiswerkplek. Ik ging de Teams-meeting in, wachtte tot mijn naam werd genoemd en zei mijn tekst op. Een bijzonder moment, ondanks het digitale karakter. Maar toen iedereen geweest was, ging ik weer over tot de orde van de dag. Daardoor voelde de beëdiging bijna “gewoon” als één van de vele vergaderingen.’

Bloemen
Hoewel… ‘De volgende dag kreeg ik bloemen bezorgd van de Kustwacht. Dat vond ik heel attent.’ En hoewel een digitale beëdiging misschien in het niet valt bij een ceremonie op een marineschip, staat Edwin wel achter de aanpak van zijn werkgever. ‘Het is goed dat de achterstand wordt ingehaald. Bovendien zei Jan van Zanten in zijn toespraak dat we het beëdigingsfeestje nog tegoed hebben. Daar houd ik hem aan!’

Janine Jorna | Managementondersteuner & Linda Zwart | Administratief ondersteuner

‘We wilden er tóch een feestje van maken’

Janine en LindaJanine en Linda met op de achtergrond het Kustwachtpatrouillevaartuig Visarend.

Het is gelukt! Iedereen bij de Kustwacht is beëdigd. Inclusief zijzelf. Opgelucht en trots kijken Janine Jorna en Linda Zwart terug op de twee maanden die achter hen liggen. Samen organiseerden ze de beëdiging van maar liefst 69 collega’s.

‘Het was een flinke uitdaging’, grijnst Janine. ‘Halverwege januari zijn we begonnen met de voorbereidingen. Om te beginnen hebben we alle kandidaten in groepen verdeeld en voor iedere groep een datum en tijd vastgesteld.’ De digitale beëdigingen vinden plaats in groepen van ongeveer tien personen, zodat iedereen goed zichtbaar is in Microsoft Teams. ‘Dat is een vereiste voor het digitaal afleggen van de eed of belofte’, legt Linda uit. ‘Je moet goed zicht- en hoorbaar zijn.’ In totaal worden zeven groepen gemaakt. De eerste groep wordt 18 februari beëdigd, de laatste op 17 maart. Bij iedere beëdigingsgroep is, naast de kandidaten en directeur Jan van Zanten, ook een getuige aanwezig. Linda: ‘We vonden drie collega’s bereid om getuige te zijn: Jan Hansen, Gerard Klok en Anoushka Meilink. Dat zij gezamenlijk die rol op zich wilden nemen, was heel fijn.’

Feestje
Als de groepen zijn gemaakt en de data vastgesteld, versturen Janine en Linda een informatiepakket naar alle kandidaten. Janine: ‘Daarin zat de uitnodiging, uitleg over de eed en belofte, de kledingvoorschriften – alle kandidaten moesten bij het afleggen van de eed of belofte gekleed zijn in de nette Kustwacht-kleding – en een formulier dat ondertekend en teruggestuurd moest worden.’ Tot slot regelen de dames dat iedereen na het afleggen van de eed of belofte een bos bloemen thuisbezorgd krijgt. ‘We wilden er, ondanks de beperkingen, wel een feestje van maken.’

Zenuwachtig
Naast organisatoren zijn Linda en Janine ook deelnemer. Linda: ‘Ik vond het heel spannend. Ik was bang dat mijn internetverbinding ineens zou wegvallen, of dat ik me bij het uitspreken van de tekst zou verspreken. Gelukkig ging alles goed. Maar ik was blij dat het achter de rug was!’ Janine lacht: ‘Ik vond het ook best spannend! Ondanks dat het digitaal was, voelde het als een heel bijzonder moment.’ Ook van anderen krijgen ze positieve reacties. De twee kijken dan ook tevreden terug op hun “monsterklus”. ‘We hebben het samen toch maar even gedaan,’ zegt Linda. ‘Ik ben trots op ons!’

Jan van Zanten | Directeur Kustwacht

‘Het was iedere keer weer een plechtigheid’

Directeur Kustwacht Jan van ZantenJan is als marineofficier directeur van de Kustwacht en nam daarom in zijn marine-uniform de beëdigingen af.

Bijzonder. Zo omschrijft Jan van Zanten, directeur van de Kustwacht, de digitale beëdigingen. Aanvankelijk was hij een tikkeltje sceptisch. ‘Is zo’n beëdiging via Microsoft Teams wel plechtig genoeg?’, vroeg hij zich af. Nu, 69 beëdigingen later, kan hij die vraag zelf beantwoorden. En? ‘Het antwoord is ja. Absoluut.’

‘De eed of belofte bij iemand afnemen, dat wordt nooit gewoon. Zelfs niet als je dat binnen één maand bijna zeventig keer doet. Natuurlijk omring je een beëdiging het liefst met een ceremonie, met familie, met een feestje. Dus toen we besloten om de eed en belofte digitaal af te nemen, was dat even schakelen. Maar we wilden niet nóg langer wachten met onze “inhaalslag”, en dus was digitaal onze enige optie.’

In de ogen kijken
Als Jan van Zanten enkele jaren geleden directeur wordt van de Kustwacht, komt hem al gauw ter ore dat veel van zijn collega’s nog niet zijn beëdigd. ‘Ik heb toen meteen gezegd: daar moeten we werk van maken. Niet alleen omdat we dat als onderdeel van Defensie verplicht zijn, maar ook omdat de Kustwacht een bijzondere functie vervult. Dat vraagt om medewerkers die betrouwbaar zijn. Met het afleggen van de eed of belofte geef je aan je bewust te zijn van die bijzondere positie. Je committeert aan de verantwoordelijkheden die daarbij horen. Als je dát aan mij kunt beloven, weet ik zeker dat ik op je kan vertrouwen.’

Bijzonder
Bij iedere beëdigingsgroep – zeven in totaal – start Jan met een toespraak. Daarna legt hij de gedachte achter de beëdiging uit. Tot slot neemt hij bij alle aanwezigen de eed of belofte af. ‘Al bij de eerste groep zag ik: iedereen neemt dit serieus. Iedere bijeenkomst voelde bijzonder en voelde echt als een plechtigheid. Dat maakte het tot een hele leuke ervaring. Eén die ik waarschijnlijk niet snel zal vergeten. Natuurlijk hoop ik wel dat de volgende beëdigingen gewoon weer fysiek zullen plaatsvinden. Zodat ik iedereen weer in de ogen kan kijken. Want daar kan niks tegenop.’ 

De beëdigingen stonden eerst gepland voor 2020, maar door het coronavirus verschoof het moment steeds tot begin 2021.

Tekst Maartje Visser (GH+O) & foto's Peter van Aalst, privécollectie

Bereid je voor op pech- of noodsituaties

In april is het watersportseizoen van start gegaan. De boten worden weer gereed gemaakt en de oliefilters worden vervangen. Maar er komt meer kijken bij reisvoorbereiding dan alleen het gereed maken van de boot. Zoals het voorbereiden op pech- of noodsituaties. Bij levensgevaar op het water, alarmeer je direct de Kustwacht. Maar weet je ook wie je moet contacten voor maritieme assistentie (pechhulp) op het water?

Bij niet-spoedeisende (pech)hulp is de watersporter zelf verantwoordelijk voor het regelen van maritieme assistentie. Het gaat hierbij om situaties waar geen acuut gevaar is voor levens en/of vaartuigen. Bijvoorbeeld motorproblemen of een mastbreuk. Op www.kustwacht.nl/hulp vind je een lijst met (commerciële) hulpverleners. Print deze uit zodat je altijd de informatie bij de hand hebt.

Reisvoorbereiding watersport voordat je het water op gaat.
Pleziervaart in haven

Uitzonderingen
Indien de hulpvraag door omstandigheden toch spoedeisend wordt, dient de Kustwacht onmiddellijk geïnformeerd te worden zodat er direct noodhulp kan worden opgestart.

Bemiddeling
Wanneer de hulpvrager zelf niet in contact kan komen met een hulpverlener kan de Kustwacht de hulpverleners op de hoogte stellen. De hulpvrager dient hiervoor toestemming te geven, zodat de Kustwacht de gegevens mag delen met de hulpverleners. De hulpverlener zal vervolgens contact opnemen met de hulpvrager om de gevraagde hulp te bieden. De Kustwacht heeft verder geen rol in de afwikkeling van de hulpvraag.  

 
 

Schip beboet en aangehouden in haven

De Kustwacht is een samenwerkingsorganisatie en voert verschillende taken uit. Een van die taken is de toezicht op de scheepvaart op de Noordzee. Het Kustwachtvliegtuig signaleerde begin januari een spoor achter een schip. Het schip lag ten anker nabij Rotterdam. Dit werd door de luchtwaarnemers gemeld aan het Kustwachtcentrum. Een nader onderzoek was op dat moment niet mogelijk. Het schip vervolgde haar reis en werd gemonitord door de Kustwacht. 

Het schip kwam een tijd later aan in de Rotterdamse haven. Daar werd het geïnspecteerd door het Team Maritieme Politie (TMP) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Na inspectie bleek het schip op de desbetreffende dag ballastwater overboord te pompen. Echter werd dit niet geregistreerd in de boekhouding wat verplicht is. Na overleg met het Openbaar Ministerie (OM) werd een boete van €5000,- aangezegd.


De politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zijn diensten die ondere andere samenwerkingen binnen de Kustwacht. (Archieffoto's)

Verdere controle
Ook werden er door de inspecteur van de ILT andere ernstige tekortkomingen geconstateerd op het gebied van constructie en veiligheid. Het schip is daarom ‘aangehouden’ in de haven. Dit houdt in dat het schip niet verder mag varen. Eerst moeten de tekortkomingen hersteld worden, voordat het mag vertrekken.

Een succesvol voorbeeld van samenwerking binnen het Kustwachtnetwerk: met eenheden, het Kustwachtcentrum en de diensten. Met als doel een verantwoord gebruik van de Noordzee.

Viskotter dreigde te stranden

De viskotter Joris Senior kreeg donderdagavond machinekamerproblemen op de Noordzee. Collega’s van de viskotter KW-45 schoten te hulp en brachten een sleepverbinding tot stand. Echter brak de sleepverbinding in de vroege ochtend ter hoogte van IJmuiden. De Joris Senior raakte op drift en dreigde ter hoogte van Heemskerk te stranden.

Het Kustwachtcentrum alarmeerde de KNRM-reddingboten van IJmuiden en Wijk aan Zee om eventueel de bemanning van het schip te halen. Ook werd de noodhulpsleper Guardian van de Kustwacht naar de Joris Senior gestuurd. De KW-45 bleef ter plaatse voor eventuele assistentie. De Joris Senior heeft zijn anker laten vallen, maar helaas hielp dit niet. Toen de reddingboten ter plaatse kwamen is er een sleepverbinding gemaakt en hielden ze de viskotter van de kust.

De Guardian brengt met ondersteuning van KNRM-reddingboten een sleepverbinding tot stand met de viskotter. (Foto: KNRM)

Guardian
Er is wederom geprobeerd om een sleepverbinding tot stand te brengen met de KW-45, maar de sleepkabel brak. Toen de Guardian ter plaatse was, is er met behulp van de reddingboten een sleepverbinding met de Guardian tot stand gebracht. De Jacob Senior lag nog maar 1 mijl voor de kust. De Joris Senior wordt naar IJmuiden gesleept. Totaal waren er zes bemaningsleden aan boord.

Omgeslagen viskotter nabij de Haringvlietdam

Langs de Haringvlietdam raakten woensdagochtend (3 februari) 3 opvarenden van de viskotter Elizabeth OD25 te water. De viskotter kapseisde mogelijk nadat het net kwam vast te zitten. De vissersboot KL46, die in de buurt fuiken aan het zetten was, zag het incident gebeuren. Ze voeren direct naar de drenkelingen en namen contact op met het Kustwachtcentrum in Den Helder. 

Het Kustwachtcetrum in Den Helder. 

De reddingboot van het KNRM-station Stellendam werd gealarmeerd. De drie opvarenden zijn door de KL46 uit het water gehaald en vervolgens door de reddingboot aan boord genomen. Omdat een van de opvarenden onderkoeld was geraakt, zijn er twee ambulances gealarmeerd. Het ambulancepersoneel heeft de opvarenden op de wal gecontroleerd. Er hoefde niemand naar het ziekenhuis.

De reddingboot van het KNRM-station Stellendam was betrokken bij de reddingsactie (archieffoto).

Nadat de opvarenden in veiligheid waren gebracht is de reddingboot van het KNRM-station Stellendam teruggegaan naar de locatie van het incident. Daar was de viskotter niet meer zichtbaar. Rijkswaterstaat heeft daarom met een ‘multibeam-sonar’ metingen uitgevoerd om de locatie van de viskotter vast te stellen. De Elizabeth OD25 is inmiddels geborgen.

De Elizabeth OD25 is geborgen.

Noodhulpsleper voor bescherming windmolenpark Borssele

De Kustwacht heeft sinds 1 januari 2021 een nieuwe noodhulpsleper tot haar beschikking. Het schip ligt nabij het windmolenpark Borssele om bij noodgevallen de scheepvaart te kunnen assisteren. Dit windenergiegebied ligt voor de kust van Zeeland en is nu het grootste Nederlandse windpark op zee. In het geval dat een schip zijn voortstuwing verliest en op een windmolen afdrijft, is het noodzakelijk dat er zo snel mogelijk hulp ter plaatse is om schade aan het schip en het windpark te voorkomen.

De Kustwacht heeft namens de betrokken ministeries een nieuw schip tot haar beschikking gekregen. Het sleepvaartuig is 24 uur per dag beschikbaar ter voorkoming van calamiteiten en ligt preventief op een strategische positie nabij het windpark Borssele. Dit is een stuk van de Noordzee waar veel scheepvaart is, onder andere vanwege de nabijgelegen havens van Antwerpen en Rotterdam. Het sleepvaartuig zal naast de hoofdtaak ook inzetbaar zijn voor de uitvoering van andere Kustwachttaken, zoals zoek- en reddingsacties.

Het sleepvaartuig Alp Ace vervult tijdelijk de taken nabij het windmolenpark Borssele.

Alp Ace
Het sleepvaartuig Alp Ace vervult tijdelijk deze taken. Daarna zal een noodhulpsleper voor een periode van tien jaar de taak op zich nemen. De Alp Ace wordt tijdelijk in beheer genomen door Multraship. Het contractbeheer wordt gedaan door de Rijksrederij. 

Monitorings- en onderzoeksprogramma
Om de relatie tussen windmolenparken op zee en de scheepvaartveiligheid te onderzoeken, zal Rijkswaterstaat de komende tien jaar een monitorings- en onderzoeksprogramma uitvoeren. In dit onderzoeksprogramma zal onder andere gekeken worden naar het effect van de getroffen veiligheidsmaatregelen, zoals extra toezicht en handhaving door de Kustwacht en de inzet van een noodhulpsleper. Er zal tevens worden onderzocht of de huidige maatregelen voldoen.

Doorvaart en medegebruik
In het windenergiegebied Borssele is een scheepvaartcorridor opgenomen. Schepen met een lengte tot 45 meter mogen onder voorwaarden door deze corridor heen varen. 

Links

 

Bij zoek- en reddingsacties wordt ook samengewerkt met andere landen

Bij zoek- en reddingsacties wordt ook samengewerkt met andere landen. Zo kregen we op het Kustwachtcentrum afgelopen week via onze Duitse collega’s een melding over een motorjacht in problemen. Het was onduidelijk wat de positie van het jacht was en of het in Nederlandse of Duitsewateren lag. In nauwe samenwerking met MRCC Bremen, het Duitse coördinatiecentrum, is een zoekactie gestart. Ons Kustwachtvliegtuig lokaliseerde het desbetreffende jacht, dat nabij een windpark op drift was geraakt. MRCC Bremen alarmeerde vervolgens varende eenheden die het jacht naar de haven hebben gesleept. Een mooie samenwerkingen met onze Duitse collega’s.

Het jacht was op drift geraakt nabij een winpark

Ons Kustwachtvliegtuig lokaliseerde het desbetreffende jacht

Meerdere schepen schoten te hulp

Routeadvies containerschepen nabij Waddeneilanden uitgebreid

De Kustwacht breidt de routeadviezen bij slecht weer voor containerschepen nabij de Waddeneilanden uit. Sinds oktober 2019 waarschuwt de Kustwacht containerschepen langer dan 300 meter. Vanaf 12 november 2020 worden containerschepen vanaf 100 meter ook gewaarschuwd op een verhoogd risico van het verlies van containers bij bepaalde weersomstandigheden. Dit op basis van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) en vervolgonderzoeken van het MARIN.

Containerschepen langer dan 200 meter worden geadviseerd om bij een golfhoogte van 4,5 meter of meer de noordelijke route te nemen. Bij een daadwerkelijke golfhoogte van 4,5 meter of meer worden deze schepen ook actief opgeroepen door de Kustwacht. Voor containerschepen met een lengte tussen de 100 en 200 meter wordt geadviseerd om noodzakelijke maatregelen en/of een alternatieve koers te nemen bij golfhoogten hoger dan 3,3 meter. Dit om te voorkomen dat het schip hevige slingerbewegingen maakt en zo containers overboord kunnen slaan.

Routeadvies containerschepen nabij Waddeneilanden samengevatEen overzicht van de routeadviezen bij bepaalde weeromstandigheden aan containerschepen op basis van hun lengte.

Actief opgeroepen
Dit advies wordt in een navigatiebericht aan de scheepvaart gestuurd als de golfhoogten daadwerkelijk 3,3 meter of meer zijn op de Noordzee. Containerschepen langer dan 200 meter worden bij een golfhoogte hoger dan 4,5 meter ook actief opgeroepen. De Kustwacht roept het schip op als het ter hoogte van Texel vaart (‘voor de afslag’). Hier hebben ze namelijk de keuze hebben om de zuidelijke of noordelijke route te nemen. Dit is een advies aan de kapitein, want de Kustwacht heeft geen mandaat om verkeersaanwijzingen op te leggen. De kapitein is niet verplicht dit advies op te volgen.

Containerschepen tussen 100 en 200 meter
Voor het actief aanroepen van containerschepen tussen de 100 en 200 meter worden de mogelijkheden onderzocht. De capaciteit bij de Kustwacht is hiervoor momenteel ontoereikend. Vanzelfsprekend is de Kustwacht alert waar mogelijk en monitort het ook deze type containerschepen bij bepaalde weersomstandigheden.

Containerschepen langer dan 200 meter worden bij een golfhoogte hoger dan 4,5 meter ook actief opgeroepen. 

Verschillende adviezen
Dat containerschepen langer dan 200 meter het advies krijgen om de noordelijke route te nemen is vanwege de kans op het raken van de bodem en het groenwatereffect. Het groenwatereffect is massief zeewater dat tegen containers wordt aangestuwd. Dat risico is voor de containerschepen langer dan 200 meter groter. Voor containerschepen kleiner dan 200 meter is het risico op containerverlies op beide routes nagenoeg gelijk in gelijke omstandigheden. Een route adviseren beperkt dus niet het risico op containerverlies.

Navigatiebericht
Indien de golfhoogte 3,3 meter of meer is, wordt onderstaand navigatiebericht aan de scheepvaart gestuurd. Daarbij wordt in het bericht ook de golfhoogte, -richting en –frequentie toegevoegd.
ZCZC PA29
Netherlands Coastguard
Navigational warning Nr. 29 031412 UTC NOV
TSS Terschelling - German Bight
Following containervessels are at risk of losing containers and touching the seabed
during heavy sea conditions and high waves from a north to northwest direction:
Containervessels with a length of 100-200m and a waveheight above 3.3m.
Masters have to take appropriate measures and alter course if necessary to avoid
coming transverse to the wave direction.
Containervessels with a length above 200m and a waveheight above 4.5m
are recommended to follow alternative route via TSS East Friesland.
NNNN

Video uitleg advies containerschepen

Omgeslagen sportvisboot

Op het Kustwachtcentrum ontvingen we zondagochtend 1 november een melding van een vrachtschip. De bemanning zag namelijk een vaartuig half gezonken in het water drijven. Het vrachtschip lag in het ankervak Schouwenbank voor de kust van Zeeland. Omdat de situatie onbekend was, werd door de Kustwacht een zoekactie opgestart. Vanuit de lucht zocht het Kustwachtvliegtuig naar mogelijke drenkelingen. Op het water zochten de KNRM-reddingboot Koopmansdank en de loodsboot Perseus in het gebied.

Het half omgeslagen sportvisbootje drijvend in het water. (Foto: Kustwachtvliegtuig)

Op het sportvisbootje konden geen naam en kenmerken vastgesteld worden. Ook werd voor de rest niets in het water waargenomen. Daarom werd de zoekactie beëindigd. Vanwege het slechte weer en dat het bootje al half volgelopen was met water, kon het bootje niet geborgen/gesleept worden. 

Door het Kustwachtvliegtuig is maandag 2 november nog gezocht naar het sportvisbootje, maar niet meer aangetroffen. Vermoedelijk is het gezonken.

 

Kustwacht ondersteunt politie

De Kustwacht heeft afgelopen week de politie ondersteund bij een actie gericht op het onderscheppen van drugs. Daarvoor zijn verschillende eenheden ingezet. De politie heeft in de haven van Breskens in een verborgen ruimte op een snelle motorboot cocaïne aangetroffen. Opvarenden van de motorboot hebben vermoedelijke de drugs uit de Westerschelde gevist, nadat de cocaïne vanaf een vrachtschip overboord zijn gezet. Een succesvolle samenwerking tussen onder andere de Kustwacht en politie.

De bemanning van de motorboot, drie mannen uit Urk, Kampen en Zwolle zijn aangehouden door de politie. De cocaïne en de boot zijn in beslag genomen. Ook er is op het strand van Zoutelande cocaïne aangetroffen. Het vermoeden bestaat dat beide partijen drugs met elkaar te maken hebben. In totaal is 545 kilo cocaïne aangetroffen.

De door de politie in beslaggenomen cocaïne en motorboot. (Foto: Politie)

Politieonderzoek
Rechercheurs van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid kwamen in een onderzoek, onder het gezag van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie, de drugs op het spoor.

 

Abonneren op RSS-blogs