SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Bescherming koopvaardij tegen piraterij

 

Piraterij vormt een bedreiging voor de vrije doorvaart van de scheepvaart. Met name is dit het geval bij de scheepvaartroutes door de Golf van Aden en de Hoorn van Afrika bij Somalië. Reders kunnen sinds 2011 een beroep doen op speciale beveiligingsteams van het ministerie van Defensie. Mariniers vormen deze ‘Vessel Protection Detachments (VPD’s)’. Ze beschermen op aanvraag Nederlandse schepen die door de zogeheten 'High Risk Area (HRA)' bij Somalië varen. 

Na het van kracht worden van de ‘Wet ter Bescherming Koopvaardij’ mogen koopvaardijschepen onder de Nederlandse vlag, onder voorwaarden ook gewapende particuliere beveiligers meenemen. Nu wordt beveiliging alleen verzorgd door VPD’s van het ministerie van Defensie. 

VPDMariniers van een VPD beschermen een schip. (Foto: ministerie van Defensie)

Aanvraag
Een scheepsbeheerder kan bij de Kustwacht een aanvraag voor beveiliging middels een VPD-team indienen. Na een akkoord voor beveiliging middels een VPD-team, kan de scheepsbeheerder in de toekomst ook toestemming vragen voor beveiliging middels private beveiligers. Om gewapende particuliere beveiligers mee te mogen nemen, geeft de Wet een aantal voorwaarden waar aan moet worden voldaan. De Kustwacht beoordeelt de aanvraag voor toestemming voor het gebruik van particuliere gewapende beveiligers en geeft, als deze voldoet aan de voorwaarden, toestemming namens de minister van Justitie en Veiligheid.

Links