SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Maritieme impact maatregelen coronavirus

Deze pagina bevat informatie voor de recreatieve vaart en watersporters. De beroepsvaart (visserij, vrachtschepen, zeevaart etc.) is hier buiten beschouwing gelaten. Informatie daarover is te vinden bij onder andere Visserijbond.

Laatste update: 22 april 2021, 10:00
Houdt de coronamaatregelen van de Rijksoverheid nauwlettend in de gaten. De veiligheidsregio's en gemeenten zullen dit weer doorvertalen naar specifiekere regels, bijvoorbeeld voor havens. Voor het varen met een bootje/schip geldt net als voor andere sporten in de buitenlucht: houd minimaal 1,5 meter afstand. Vermijd risico’s waardoor u medische hulp nodig heeft of gered moet worden. Reisvoorbereiding is dus belangrijker dan ooit! Om te voorkomen dat u in de problemen komt en een reddingsactie nodig is!

Daarnaast is het belangrijk om de basisregels na te leven, als regelmatig de handen wassen, blijf bij verkoudheidsklachten thuis, vermijdt drukte en geef elkaar de ruimte. Zorg dat u overal op 1,5 meter van anderen kunt blijven. Als dat niet mogelijk is, ga dan ergens anders heen. Onderaan deze pagina staan links naar andere websites met meer informatie over (maritieme) onderwerpen in relatie tot de genomen maatregelen m.b.t. het coronavirus.

Havens
Als Kustwacht krijgen we regelmatig de vraag of havens open of gesloten zijn voor de recreatieve vaart. Deze informatie is bij ons niet beschikbaar. Informeer daarvoor bij de desbetreffende haven wat de genomen maatregelen daar zijn. Hetzelfde geldt voor of stranden te bezoeken zijn of niet. De Kustwacht heeft hier geen overzicht van. Deze beslissingen worden ook niet door de Kustwacht genomen. 

Neem vooraf contact op met de jachthaven voor de meest recente informatie.

Watersporters
De Kustwacht volgt de adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM. Net als voor andere sporten in de buitenlucht geldt hier: houd minimaal 1,5 meter afstand. Zoek geen risico’s op waardoor je bent aangewezen op een reddingsactie of op medische hulp. Alleen dan is recreatievaart en sporten in het water verantwoordelijk.

Recreatie strand
De (geleidelijke) versoepeling en warme dagen: deze combinatie roept de vraag op hoe in coronatijd verantwoord gebruik is te maken van recreatiegebieden en stranden. Ook de reddingsbrigades prepareren zich hiervoor en passen waar nodig hun werkwijzen daarop aan. Dit doen zij enerzijds om zelf veilig te kunnen werken en anderzijds uiteraard voor de veiligheid van het publiek. Reddingsbrigades treden in overleg met gemeenten en veiligheidsregio's.

Het meest effectief is te voorkomen dat je als bader, zwemmer of watersporter in nood komt en daardoor hulp nodig hebt of zelfs gered moet worden. Het helpt altijd om vooraf na te gaan of er georganiseerd toezicht aanwezig is en welke risico’s er op een locatie zijn. Ook het opvolgen van adviezen en aanwijzingen alsmede het beperkt houden van de drukte zijn van wezenlijk belang. 

Vanuit het buitenland terugvaren naar Nederland m.b.t. pleziervaart

  • Houd met het terugvaren rekening met de geldende maatregelen van de Rijksoverheid. Kijk daarvoor op www.rijksoverheid.nl/corona.
  • Bestaat de bemanning of de personen aan boord uit een internationaal gezelschap? Houd dan ook rekening dat Nederland de grenzen heeft gesloten voor mensen van buiten Europa (zie informatie Rijksoverheid).
  • Neem contact op met de haven die u wilt aandoen voor nadere informatie en de aldaar genomen maatregelen.
  • Zit u vast in het buitenland? Neem dan contact op met de Nederlandse overheid via www.nederlandwereldwijd.nl.

Hulpverlening
Wees terughoudend om het water op te gaan voor recreatieve redenen, zoals pleziervaart en water- en brandingsporten! Dit zorgt ervoor dat er geen beroep gedaan hoeft te worden op de hulpverleners in de zorg en bijvoorbeeld vrijwilligers van de KNRM in deze tijden, voor als hulp benodigd is op het water.

België
Meer informatie over watersporten in België is te vinden op Wind & Watersport Vlaanderen.

Meer informatie
(Dit overzicht is niet volledig.)