Persberichten

Kustwacht organiseert twee spectaculaire oefeningen

PERSBERICHT

Nederland organiseert van 5 tot en met 8 oktober de internationale top, de North Atlantic Coast Guard Forum. Het gastland behoort als onderdeel hiervan ook een grote oefening te organiseren. Onder de noemer GUARDEX vindt er op dinsdag 6 oktober een Search & Rescue en Milieu-oefening plaats en op woensdag 7 oktober een Handhavingsoefening. Tijdens beide oefeningen komen allerlei aspecten aan bod op het gebied van rampbestrijding, het redden van mensen en handhaving.

 

Samen met de Koninklijke Marine, Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), Douane, Politie, Brandweer op de Noordzee Pre Sar (BroNS) en andere internationale kustwachten, laat de Nederlandse Kustwacht zien dat zij de handen ineen kunnen slaan. De Nederlandse Kustwacht is er om de veiligheid op de Noordzee te waarborgen. Ook ziet de Kustwacht toe op een verantwoord gebruik van de Noordzee. De Noordzee is één van de drukst bevaren zeeën ter wereld. De kans is groot dat er in onze territoriale wateren mensen in problemen raken. Regelmatig wordt de Kustwacht ingeschakeld bij rampen en incidenten. Soms gaat het om een aanvaring of schepen raken in de problemen als gevolg van de weersomstandigheden. Alleen al op het gebied van Search and Rescue, de internationale benaming van het redden van mensen op zee, vinden er ongeveer 1.700 acties per jaar plaats, gecoördineerd door de Kustwacht. Bij grote incidenten komen meerdere hulpdiensten in actie. De aansturing vanuit het Kustwachtcentrum en de samenwerking op de ramplocatie moeten dan vlekkeloos verlopen. Op dinsdag 6 oktober krijgen de hulpdiensten te maken met een veelheid aan incidenten en rampen: een aanvaring tussen 2 schepen, brand aan boord, drenkelingen, gewonden, olievervuiling. Het komt allemaal samen. Op woensdag 7 oktober vindt er een drugstransport plaats en doet de Politie het verzoek aan de Kustwacht om mede met behulp van Defensie het transport op zee op te sporen en vervolgens een interventie te plegen.

Nederlandse Kustwacht organiseert internationale top

PERSBERICHT

De Nederlandse Kustwacht is van maandag 5 tot en met donderdag 8 oktober gastheer van het North Atlantic Coast Guard Forum, een niet-verdragsgebonden forum tussen de kustwachtorganisaties van 20 lidstaten. Met als thema ‘future operations’ gaan afgevaardigden van 14 kustwachten tijdens deze dagen met elkaar om tafel. Doel is om de onderlinge samenwerking van Kustwachtorganisaties te promoten, netwerken uit te bouwen, informatie uit te wisselen en ervaringen te delen.

Het North Atlantic Coast Guard Forum is opgericht in 2007. Per jaar organiseert één van de deelnemende landen in het voorjaar een 'expert meeting'. In het najaar volgt dan telkens een bijeenkomst van de delegatiehoofden – de zogenaamde ‘summit’. Dit jaar is de Nederlandse Kustwacht gastheer en organiseert het forum in Rotterdam aan boord van de SS Rotterdam.

De Nederlandse Kustwacht is een netwerkorganisatie waarin diverse partijen samenwerken, om dienstverlening en handhaving op de Noordzee gestalte te geven. Met een steeds grotere complexiteit van factoren op zee, zoals windmolens, visserij, recreatie en scheepvaart, heeft de Noordzee zich ontwikkeld tot één van de drukste en meest benutte zeeën ter wereld.

Het is voor Kustwacht organisaties evident dat grote incidenten niet altijd alleen afgehandeld kunnen worden. We hebben elkaar nodig. Het is daarom heel belangrijk dat er afstemming plaatsvindt op het gebied van dienstverlening en handhaving op zee. Denk daarbij aan de wijze van opereren, aansturen en innovatie.

Vissersvaartuig strandt in Scheveningen

PERSBERICHT

Een vissersvaartuig, de SCH-3 Renzo, is vanochtend vastgelopen op het strand van Scheveningen, iets ten noorden van de Noordpier. Het kustwachtcentrum alarmeerde de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) die op dit moment ter plaatse is, onder andere met twee kusthulpverleningsvoertuigen.

De twee bemanningsleden zijn vrij snel van boord gehaald en zijn ongedeerd. Het vaartuig liep vast op een strekdam. Als gevolg daarvan ontstond er een gat in de romp ter hoogte van de machinekamer. Het vaartuig maakt water. Er wordt nu geprobeerd om het bootje los te krijgen.

Kustwacht neemt patiëntenvervoer over van Defensie

PERSBERICHT

Het patiëntenvervoer gebeurde de afgelopen periode door Defensie, terwijl de krijgsmacht per 1 juli 2015 met deze taak zou stoppen. Door problemen bij de aanbesteding heeft de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Fryslân tot op heden geen vervanger kunnen vinden.

 

Zware belasting

 

Defensie stopt met het vervoer omdat het een zware belasting is voor de schaarse helikoptercapaciteit, terwijl het geen kerntaak is. Ook zijn de gebruikte Cougar- en NH90-helikopters relatief groot en zwaar voor de taak. Zo kunnen de helikopters niet landen op het dak van de ziekenhuizen in Groningen en Leeuwarden.

Lichtere helikopters

 

De kustwachthelikopters die patiënten nu gaan vervoeren, zijn door het ministerie van Infrastructuur en Milieu in eerste instantie gecontracteerd voor search and rescue (SAR) taken boven de Noordzee en ruime binnenwateren. Zij zijn geschikt voor patiëntenvervoer en aanzienlijk lichter dan de Defensiehelikopters. De benodigde vlieguren passen in het bestaande contract. De afspraken gelden tot RAV Fryslân de aanbesteding heeft voltooid. Het  betreft in beginsel een periode van drie maanden, die indien nodig kan worden verlengd tot maximaal één jaar.

 

Kustwachtcentrum coördineert

 

De 2 kustwachthelikopters staan continu gereed voor SAR-taken vanaf de Rotterdamse Maasvlakte en Den Helder Airport. Het patiëntenvervoer wordt uitgevoerd vanaf Den Helder Airport. Het Kustwachtcentrum in Den Helder coördineert de inzet. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport betaalt de kosten.

 

Winst

 

Deze tijdelijk regeling is winst voor zowel de regio als Defensie. Het patiëntenvervoer is gegarandeerd tot RAV Fryslân de aanbesteding heeft voltooid en Defensie kan de schaarse helikoptercapaciteit inzetten voor haar primaire taken. Daarnaast houdt de luchtmacht in de planning rekening met onder meer de bijdrage aan de NATO Response Forces (NRF), de snelle reactiemacht van het NAVO-bondgenootschap. Als de recente situatie nog lang zou duren zou deze planning in het gedrang kunnen komen.  

 

Drukke zomermaand voor Kustwachtcentrum

PERSBERICHT

Het Kustwachtcentrum in Den Helder heeft een bijzonder drukke juli maand achter de rug. Voor 397 incidenten, waarvan 14 medische evacuaties, stuurde het coördinatiecentrum diverse varende en vliegende eenheden op pad. In aansturing van de Kustwacht kwamen 443 reddingsboten van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) en de reddingsbrigades in actie voor hulpverlening en redding op het water. Het merendeel van de incidenten betrof veelvoorkomende zaken, zoals vastgelopen vaartuigen en motorproblemen. Maar er waren ook bijzondere incidenten, zoals een overboord geslagen schipper en een duikster in problemen. Beiden kwamen helaas om het leven. Per jaar krijgt het Kustwachtcentrum ongeveer 2.000 meldingen binnen, waarvan ongeveer 1.700 incidenten search & rescue betreffen.

Substantie aangetroffen nabij Wassenaar

PERSBERICHT

Het Kustwachtcentrum in Den Helder ontving vanochtend een melding van de reddingsbrigade Wassenaar die een rood-bruine substantie vlak voor de kust van Wassenaar opmerkte. Het Kustwachtcentrum alarmeerde de betrokken instanties. Een politiehelikopter is ter plaatse en Rijkswaterstaat neemt op dit moment monsters. Mensen zijn op last van de politie uit het water gehaald. Er zijn ook meldingen binnen gekomen over een soortgelijke substantie noord van de pier van Scheveningen. Het is op dit moment niet bekend of het om dezelfde substantie gaat en of mensen ook daar uit het water moeten blijven.

Duikster in problemen nabij Zandvoort

PERSBERICHT

Het Kustwachtcentrum in Den Helder heeft vanmorgen een reddingsactie opgezet voor een sportduikster. De vrouw kwam om nog onbekende reden in problemen voor de kust van Zandvoort. Direct is een kustwachthelikopter ingezet om de vrouw zo snel mogelijk naar het ziekenhuis te brengen. De reddingboot van de KNMR is ook gealarmeerd en is met ambulancepersoneel ter plaatse gegaan, maar hoefde niet in actie te komen. De kustwachthelikopter heeft de vrouw inmiddels overgebracht naar het ziekenhuis. De status van de duikster is onbekend. Er wordt een onderzoek ingesteld naar de toedracht van het ongeval. Dat gebeurt door het Team Maritieme Politie Landelijke Eenheid.

Rijkswaterstaat hervat berging wrak Baltic Ace

PERSBERICHT

Rijkswaterstaat hervat vanaf vrijdag 3 april de berging van het gezonken schip Baltic Ace. Het schip, met 1400 auto’s aan boord zonk in december 2012 na een aanvaring met een containerschip. Het scheepswrak wordt komende maanden in stukken gezaagd en van de bodem verwijderd. Eind 2015 moet de zeebodem leeg zijn.
In 2014 bleek uit duikinspecties in het wrak de bovenkant van het wrak meer beschadigd dan van tevoren kon worden afgeleid aan de buitenkant. De wijze waarop de berging uitgevoerd wordt is daarom op enkele punten aangepast.
Uitvoering
Aanvankelijk zou het wrak in zes grote stukken, inclusief lading, omhoog worden gehesen. De spanten rond de autodekken zijn echter verzwakt, waardoor deze tijdens het in stukken zagen van het wrak vervormen en mogelijk inzakken. Het wrak wordt daarom in acht stukken gezaagd. Een grote drijvende kraan (een bok) hijst de voor- en achterkant van het wrak in zijn geheel omhoog. De onderste delen van het wrak zijn sterk genoeg om omhoog gehesen te worden. De autodekken worden met een grote wrakkengrijper in stukken omhoog gehaald. Bekijk de  animatie om te zien hoe we te werk gaan.
Vorig jaar is de berging van het wrak voorbereid. Vanwege het stormseizoen op de Noordzee, zijn er tijdens de wintermaanden geen werkzaamheden uitgevoerd.
Achtergrond
Op 5 december 2012 vond op de Noordzee een aanvaring plaats tussen autocarrier Baltic Ace en containerschip Corvus J op ongeveer 65 kilometer van Goeree-Overflakkee. De Baltic Ace zonk direct. Van de 24 bemanningsleden overleefden 13 het ongeluk. Het wrak ligt midden in een van de drukst bevaren internationale scheepvaartroutes van de Noordzee en hindert een vlotte en veilige doorvaart voor de 16.000 schepen die hier jaarlijks richting Rotterdam varen. Het restant van de olie en de ruim 1400 auto’s aan boord vormen een risico voor het milieu. Het wrak wordt daarom in zijn geheel geborgen.

Nederlandse inzet kustwachtvliegtuig voor Frontex in Italië

PERSBERICHT

Het Europees agentschap dat EU-lidstaten ondersteunt bij grensbewaking – heeft Nederland gevraagd om een Kustwachtvliegtuig in te zetten in de gezamenlijke operatie Triton. Het kustwachtvliegtuig zal in de periode van 1 tot 30 april onder de coördinatie van Frontex en op basis van instructies van de Italiaanse autoriteiten surveillancevluchten uitvoeren boven de Middellandse Zee.
De Nederlandse bijdrage aan de operatie onder de naam Triton wordt geleid door de Koninklijke Marechaussee onder auspiciën van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
Medewerkers van de Koninklijke Marechaussee,  Koninklijke Luchtmacht, Koninklijke Marine en Douane zullen vanaf Sicilië (Italië) gaan surveilleren boven de Middellandse Zee.
De taak van het vliegtuig en haar bemanning is om tijdens de patrouillevluchten illegale migratiestromen van Noord-Afrika naar Europa te signaleren en in kaart te brengen, zodat de verantwoordelijke autoriteiten op de situatie kunnen anticiperen.  Het toestel kan in geval van noodsituaties, conform internationale verplichtingen, worden gevraagd om een bijdrage te leveren aan zoek- en reddingsactiviteiten.
Aanwezig in het vliegtuig zijn:
- Vliegers van de Koninklijke Luchtmacht en Koninklijke marine;
- Waarnemers van de Koninklijke Marechaussee en Douane;
- Een liaison officer van de Italiaanse autoriteiten

Aanwezig op het Information Coördination Centre ( ICC ) Rome:
- Een liaison officer van de Koninklijke Marechaussee

NL Kustwachtvliegtuig vindt boot met migranten

PERSBERICHT

Nederlands Kustwachtvliegtuig vindt boot met migranten. 17 september 2014

Het vliegtuig van de Nederlandse Kustwacht, dat ter ondersteuning van Frontex, het Europees agentschap dat de buitengrenzen van de Europese Unie bewaakt, heeft gisterochtend tijdens een patrouillevlucht zuid van Sicilië een rubberboot aangetroffen met ongeveer 50 migranten. Hierop is op aangeven van de bemanning van het Kustwachtvliegtuig een zogenaamde Search and Rescue (SAR), een reddingsactie, in gang gezet.  De migranten zijn hierop door de Italiaanse autoriteiten opgepikt en aan land gebracht.

Het vliegtuig van de Nederlandse Kustwacht is voor 4 weken gestationeerd op het eiland Pantelleria, ten zuidwesten van Sicilië. Het verleent ondersteuning aan het Europees agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (FRONTEX) en vliegt dagelijks patrouillevluchten in het maritieme grensgebied tussen de Italiaanse en Noord-Afrikaanse kust. 

Voor deze operatie zijn 3 vliegers van de Koninklijke Luchtmacht en Koninklijke Marine en 3 waarnemers van Koninklijke Marechaussee, Douane en Rijkswaterstaat op Pantelleria gestationeerd. De operatie wordt, wat Nederland betreft, geleid door de Koninklijke Marechaussee onder auspiciën van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

 Vanavond, 17 september, werd bekend dat bij aanlanding de boot 92 personen bevatte.

Pagina's