Laatste nieuws

20 jaar geleden (1995) begon het nieuwe jaar voor het Kustwachtcentrum (toen nog in IJmuiden) aanzienlijk minder rustig.

Het jaar 1995 is nog maar enkele uren oud als om 04.12 uur de Brandaris op Terschelling aan het Kustwachtcentrum IJmuiden meldt dat het MS ‘Nova-1’ op drift is geraakt. Op zee staat een zware noordwester storm. Op oudejaarsdag was het schip ten anker gegaan tussen de TE-5 en TE-7 boeien in verband met problemen met de stuurinrichting. Er wordt contact met het schip opgenomen en de kapitein verklaart dat hij een tweede anker gaat presenteren. Even later meldt het schip dat het een anker heeft verloren en zuidwaarts drijft. De ‘Nova-1’wordt gewaarschuwd dat het een gevaar vormt voor een pijpleiding als het op nieuw gaat ankeren. De kapitein wordt dringend geadviseerd sleepboothulp te aanvaarden van de ‘Smit-Lloyd-32’. De reddingboot ‘Johannes Frederik’ van Ameland wordt gealarmeerd. Rond 07.00 uur wordt ook een helikopter van Marine Vliegkamp De Kooy gewaarschuwd. Voor het vastmaken aan de sleepboot wordt niet veel medewerking van de bemanning van de ‘Nova-1’ gekregen. De ‘Smit-Lloyd-32’ ligt vlak onder de bak, maar de sleeplijn wordt niet aangepakt. Uiteindelijk is rond 08.00 uur de sleepverbinding tot stand gebracht en kan de ‘Nova-1’ haar stuurboordsanker ophalen. Tijdens het ophalen verspeelt ze haar anker. Om 07.45 uur vangt de ‘Smit-Lloyd-32’ aan met slepen. Men wil trachten het schip naar dieper water te brengen en vervolgens naar Delfzijl te brengen. De ‘Nova-1’ is echter al zinkende en men wil dat de reddingboot ‘Johannes Frederik’ stand-by blijft. Deze is echter al lange tijd buitengaats en besloten wordt om de reddingboot ‘Gebroeders Luden’ van Lauwersoog de begeleidingstaak over te laten nemen. Vervolgens gaat het konvooi richting Delfzijl. Met grote moeite weet men de ‘Nova-1’ drijvende te houden. Op de Eems voegt ook de Duitse reddingboot ‘Alfried Krupp’ van Borkum zich bij het konvooi. Om 17.24 uur meldt het MRCC Bremen dat de ´Alfried Krupp´ een medische evacuatie gaat uitvoeren vanaf Borkum en daarna zal terugkeren naar zijn station. Om 21.25 uur is de ´Nova-1´ veilig tussen de pieren van Delfzijl. De ‘Gebroeders Luden’ is dan inmiddels al op de terugweg naar Lauwersoog.

Om 19.31 uur ontvangt het Kustwachtcentrum een oproep van de ‘Gebroeders Luden’ dat een man overboord is geslagen nabij Schiermonnikoog. Onmiddellijk worden helikopters gealarmeerd bij Marine Vliegkamp De Kooy en bij het Duitse Gluecksburg. Even later meldt Gluecksburg dat er door het slechte weer niet gevlogen kan worden. Aan MRCC Bremen wordt verzocht opnieuw de reddingboot ‘Alfried Krupp’ van Borkum in te zetten, hetgeen geschiedt. Wat later varen ook de reddingboten van Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog uit.  Een zoekgebied wordt opgesteld en om 21.27 uur wordt de vermiste aangetroffen door de helikopter, aan boord genomen en naar het ziekenhuis in Leeuwarden gebracht. Hij blijkt onderkoeld te zijn en tijdens de reddingsactie breekt hij zijn pols, maar hij overleeft het avontuur. Het is rond 22.00 uur en alle eenheden worden bedankt en kunnen weer naar huis. Twee spannende acties zijn goed afgelopen.


Reddingboot 'Gebroeders Luden' (KNRM)

Maar dan speelt zich een nieuw drama af. Om 22.21 uur wordt een zwakke noodoproep ontvangen van de ‘Alfried Krupp’, die na de zoekactie naar de opvarende van de ‘Gebroeders Luden’ weer op de terugweg is naar Borkum. Er kan geen contact meer worden verkregen met de reddingboot. MRCC Bremen alarmeert onmiddellijk de helikopter van Borkum en andere reddingboten. Het Kustwachtcentrum in IJmuiden alarmeert ook een helikopter van De Kooy en ook de reddingboten ‘Johannes Frederik’ van Ameland en ‘Jan van Engelenburg’ van Terschelling gaan opnieuw op weg. Om 23.18 uur van de 1ste januari lokaliseert de Duitse helikopter de ‘Alfried Krupp’ ongeveer 5 mijl noord van Schiermonnikoog. Een half uur later geeft de helikopter aan door de slechte weersomstandigheden niets te kunnen uitrichten. Ook de Nederlandse reddingboten hebben het zwaar. Zoals blijkt uit het rapport van de ‘Jan van Engelenburg’:

Bij de Verkenner Westgat zware brekers over. Hadden het in het Westgat zwaar te verduren. De brekers volgden elkaar snel op en kwamen zowel van stuurboord als van bakboord één streek van voren in op een noordelijke koers. Vielen na overkomst van een breker regelmatig enkele meters naar beneden, wat een aanslag was op de sterkte van de ‘Jan van Engelenburg’ en de ruggen van de bemanning. Zo gebeurde het dat de boot dwars van de Verkenner Westgat een zware grondzee kreeg en tientallen meters werd meegenomen zodat we de Verkenner weer recht vooruit hadden. Na de Verkenner te zijn gepasseerd besloten we nog ongeveer 2 mijl door te varen om goed uit de brekers te zijn, alvorens op koers te gaan liggen richting ‘Alfried Krupp’. De zee werd geleidelijk aan hoger doch zeer verraderlijk met een enkele breker.


Reddingboot 'Afried Krupp (DGzRS)

De Duitse helikopter meldt dat de ‘Alfried Krupp’ zwaar beschadigd is, maar dat er nog opvarenden aan boord zijn. Om 02.06 uur zijn de ‘Jan van Engelenburg’ en de Duitse reddingboot ‘Otto Schülke’ ter plaatse. Een opstapper van de ‘Jan van Engelenburg’ weet over te stappen en verneemt dan dat zich een drama heeft afgespeeld.

De ‘Alfried Krupp’ was getroffen door enkele zware brekers, waarna de boot geheel was omgegaan en ernstige schade had opgelopen. De motoren waren uitgevallen en konden niet meer worden gestart. Stuurhuisramen waren ingeslagen en de communicatie-apparatuur uitgevallen. Tijdens het omgaan was de machinist overboord geslagen en in de nacht verdwenen. Een andere opvarende had zijn been gebroken. Met een portofoon was een noodoproep uitgezonden, maar daarna weigerde ook dat apparaat dienst. Ruim een half uur nadat de boot was gekapseisd, arriveerde de Duitse helikopter die verschillende pogingen ondernam om een sling te laten zakken. In de dwarszeese positie rolde de reddingboot enorm en ging enkele malen plat. Toen de pogingen vruchteloos bleken, besloot de bemanning beschutting te zoeken in het stuurhuis. Op dat moment verdween een tweede opvarende, de schipper, overboord. De ‘Jan van Engelenburg’ haalt de twee overige opvarenden van boord en brengt deze naar Borkum. De ‘Otto Schülke’ weet vast te maken en brengt de ‘Alfried Krupp’ naar Eemshaven. Dagenlang wordt door vele eenheden gezocht naar de twee vermiste opvarenden, maar die worden helaas niet gevonden. Pas weken later spoelt het stoffelijk overschot van de schipper aan op het Duitse Waddeneiland Juist. Het lichaam van de machinist wordt pas acht maanden later nabij Borkum gevonden. Vier dagen lang waren het Kustwachtcentrum, zeeverkeersposten en reddingseenheden in touw. Het was een compleet gekkenhuis op de Noordzee. Behalve de bovengenoemde acties moest men in die periode ook nog in touw komen voor het Noorse vrachtschip ‘Linito’ dat kapseisde nabij Vlieland. De vijf opvarenden werden uit de vlotten gehaald door de Zweedse tanker ‘Ekfors’. Op 60 mijl ten noordwesten van Vlieland maakte het Britse vrachtschip ‘Northbank’ slagzij door schuivende lading. Urenlang vochten de opvarenden voor het behoud van hun schip, hetgeen uiteindelijk lukte.

 

In Delfzijl is de kapitein van de ‘Nova-1’ gehoord door de Waterpolitie. In het Nieuwsblad ‘Transport’ van 5 januari 1995 werd daarover het volgende gepubliceerd:

 

DRIEBERGEN - De kapitein van de Turkse vrachtvaarder 'Nova 1' zal niet worden vervolgd voor zijn halsstarrige weigering sleepboothulp te aanvaarden toen zijn schip afgelopen weekeinde in ernstige problemen raakte. Dat concludeert het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) in Driebergen na verhoor van de kapitein en de gezagvoerder van de te hulp gekomen sleepboot. Wel maakt de waterpolitie een proces-verbaal van bevindingen op.

 

De kapitein wekte zaterdag en zondag grote irritatie bij het Kustwachtcentrum in IJmuiden door halsstarrig assistentie af te wijzen. Volgens de waterpolitie zag hij aanvankelijk geen gevaar omdat de 'Nova 1' voor anker lag. Pas toen het schip dreigde te stranden, accepteerde de kapitein hulp. Hoewel de sleepactie daarmee laat op gang kwam, is dat 'strafrechtelijk gezien correct gegaan', aldus het politie-onderzoek.

Het op St. Vincent geregistreerde schip met twaalf opvarenden raakte in ernstige problemen, toen tijdens zware storm de stuurinrichting defect raakte. Het schip was met een lading aluminium onderweg van Rusland naar Italie toen het uit de vaarroute boven de Waddeneilanden in de richting van Ameland werd geblazen. Het dreef urenlang stuurloos rond in windkracht negen, terwijl twee reddingboten en twee marinehelikopters paraat waren om de bemanning van boord te halen. De kapitein wilde ook daarvan echter niets weten.

Pas toen het 75 meter lange vrachtschip het strand van Ameland zondagochtend met een krabbend anker tot op twee kilometer was genaderd, mocht de Smit Lloyd 32 onder barre omstandigheden een sleeplijn overbrengen. Tijdens de begeleiding van het sleeptransport naar de Eemshaven sloeg een opvarende van de reddingsboot 'Gebroeders Luden' uit Lauwersoog overboord. Hij werd na 2,5 uur op het nippertje gered. Na deelname aan de zoekactie naar hem kapseisde de Duitse reddingsboot 'Alfred Krupp' in de Eemsmonding. Twee Duitse opvarenden worden sindsdien vermist.

 

Kustwacht helpt jacht in problemen op de Atlantische Oceaan

Gistermorgen, 9 december om 09.05 uur, ontving het Kustwachtcentrum Den Helder een mededeling dat een Nederlands zeiljacht in problemen was op ongeveer 400 mijl noordwest van de Kaap Verdische Eilanden. De melder was de vader van de eigenaar van het jacht. In zeer slecht weer was het jacht omgeslagen. Aan boord zijn 2 opvarenden. Tijdens het omgaan is 1 persoon overboord geraakt. Toen het jacht weer recht lag, is met behulp van een reddingvlot deze persoon weer aan boord gehaald. Hierbij is het reddingvlot onklaar geraakt. Tevens was door het omgaan de mast van het jacht afgebroken. Vervolgens is contact gezocht met familie in Nederland met het verzoek het Kustwachtcentrum Den Helder te alarmeren. Daar is contact opgenomen met het Redding Coördinatie Centrum MRCC Cabo Verde. Het contact daar mee verliep moeizaam, waarna ook aan het MRCC Lissabon assistentie is gevraagd. Rond 11.00 uur kreeg men aan boord van het jacht de motor aan de praat en ging het richting Kaap Verdische Eilanden met een snelheid van 4 mijl. Om de 400 zeemijl te overbruggen, had het jacht echter niet voldoende brandstof aan boord. Afgesproken werd dat iedere 2 uur contact zou worden opgenomen met het Kustwachtcentrum. Het MRCC Cabo Verde had inmiddels aangegeven geen hulp te kunnen verlenen over die afstand. Door het Kustwachtcentrum is vervolgens gevraagd aan het MRCC Falmouth om een Group Call uit te zenden via satelliet, gericht op het gebied waar het jacht zich bevond. Hier op reageerden een aantal schepen die redelijk in de buurt van het jacht zaten. Het motorjacht ‘Air’ gaf aan direct zijn koers te verleggen en om 22.00 uur gisteravond werd contact gemaakt met het zeiljacht. Er is brandstof, voedsel en drinkwater overgezet. De situatie aan boord bleek stabiel. De twee opvarenden maken het goed en gaven aan op eigen kracht naar de Kaap Verdische Eilanden te varen, waar ze 11 december hopen aan te komen. Er zijn provisorische reparaties uitgevoerd. Iedere twee uur wordt contact opgenomen met het Kustwachtcentrum Den Helder. Het laatste contact was vanmorgen om 08.00 uur. Er moest toen nog een afstand van 224 zeemijl (415 kilometer) worden afgelegd.

10.00 uur NL tijd: positie 19-48N 27-14W (ca. 215 zeemijl noordwest Kaap Verdische Eilanden)
11.30 uur NL tijd: positie 19-42N 27-09W (ca. 200 zeemijl noordwest Kaap Verdische Eilanden)
14.00 uur NL tijd: positie 19-34N 27-04W (ca. 185 zeemijl noordwest Kaap Verdische Eilanden)
16.00 uur NL tijd: positie 19-28N 26-57W (ca. 175 zeemijl noordwest Kaap Verdische Eilanden)

10/12
07.00 uur NL tijd: positie 18-34N 26-09W (ca. 100 zeemijl noordwest Kaap Verdische Eilanden)
09.00 uur NL tijd: positie 18-25N 26-09W (ca. 92 zeemijl noordwest Kaap Verdische Eilanden) Alles wel a/b, vlakke zee, speed ca. 5,5 knopen
12.30 NL tijd: positie 18-14N 025-53W (ca. 85 zeemijl noordwest Kaap Verdische Eilanden) Koers 140. Komen bij deze snelheid morgen namiddag in donker aan. Gaan snelheid terugnemen om donderdagmorgen bij daglicht aan te komen.
15.00 NL tijd: positie 18-01N 25-40W (ca. 80 zeemijl noordwest Kaap Verdische Eilanden)

11/12
05.00 NL tijd: positie 17-23N 24-59W  (ca 45 zeemijl noord Mindelo (Kaap Verdische Eilanden))
11.50 NL tijd: Veilig aangekomen te Mindelo. Beiden opvarenden maken het goed

 

NL Kustwachtvliegtuig vindt boot met migranten

Het vliegtuig van de Nederlandse Kustwacht, dat ter ondersteuning van Frontex, het Europees agentschap dat de buitengrenzen van de Europese Unie bewaakt, heeft gisterochtend tijdens een patrouillevlucht zuid van Sicilië een rubberboot aangetroffen met ongeveer 50 migranten. Hierop is op aangeven van de bemanning van het Kustwachtvliegtuig een zogenaamde Search and Rescue (SAR), een reddingsactie, in gang gezet.  De migranten zijn hierop door de Italiaanse autoriteiten opgepikt en aan land gebracht.

Het vliegtuig van de Nederlandse Kustwacht is voor 4 weken gestationeerd op het eiland Pantelleria, ten zuidwesten van Sicilië. Het verleent ondersteuning aan het Europees agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (FRONTEX) en vliegt dagelijks patrouillevluchten in het maritieme grensgebied tussen de Italiaanse en Noord-Afrikaanse kust. 

Voor deze operatie zijn 3 vliegers van de Koninklijke Luchtmacht en Koninklijke Marine en 3 waarnemers van Koninklijke Marechaussee, Douane en Rijkswaterstaat op Pantelleria gestationeerd.De operatie wordt, wat Nederland betreft, geleid door de Koninklijke Marechaussee onder auspiciën van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Foto's: Kustwachtvliegtuig.

Vanavond, 17 september, werd bekend dat bij aanlanding de boot 92 personen bevatte.

Harlinger Visserijdagen

27 t/m 30 augustus 2014 hebben weer de jaarlijkse Visserijdagen Harlingen plaatsgevonden. Onderdeel daarvan was de Open Dag in de Visserijhaven van Harlingen waar o.a. een gezamenlijke overheidspresentatie was georganiseerd. Deelnemers waren Koninklijke Marine, Koninklijke Luchtmacht, Koninklijke Marechaussee, Koninklijke Landmacht, Defensie Helikopter Commando, Nederlandse Kustwacht, Veiligheidsregio Fryslan, Brandweer, Politie, Rijkswaterstaat, Douane en Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij gaven daar acte de presence.

In de middag werd officieel afscheid genomen van het SAR Squadron Leeuwarden. Tientallen jaren verzorgenden zij het patientenvervoer vanaf de Waddeneilanden en werden zij ingezet voor SAR acties op de Noordzee, Waddenzee en IJsselmeer. Al sedert de jaren 60 neemt SAR Leeuwarden deel aan de Visserijdagen Harlingen. Met ingang van 1 januari 2015 beëindigd dit squadron helaas zijn werkzaamheden. Reden voor de organisatie van de Visserijdagen om de mannen van Leeuwarden in het zonnetje te zetten.

Kustwachtvliegtuig vertrokken naar Italië

Afgelopen zaterdag, 30 augustus, is om 08.50 uur het Kustwachtvliegtuig voor 4 weken vertrokken naar het Italiaanse eiland Pantelleria. Van daaruit zullen patrouillevluchten gemaakt worden tussen Italië en Noord Afrika ter ondersteuning van de Frontex organisatie, die verantwoordelijk is voor de bewaking van de EU buitengrens.

Zie ook ons persbericht hierover onder: http://www.kustwacht.nl/nl/Persbericht2014augustus01.html

       

Foto's: NL Kustwacht

Kustwacht demo bij de Henri Dunant

Enige weken geleden kwam een vraag binnen van een van de vrijwilligsters van het Rode Kruis of de Kustwacht een demonstratie kon verzorgen voor het Rode Kruis Passagiersschip ‘J. Henri Dunant’. Dat schip maakt reizen met gehandicapten over de Nederlandse binnenwateren. Deze reis, van Tiel via Amsterdam en Hoorn naar Oudeschild, waren 54 gehandicapte jongeren aan boord.
Na overleg met NHV helikopters (eigenaar van de helikopters die door de Kustwacht ingezet kunnen worden voor Search and Rescue), station Den Helder van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij en planner en vliegers van de Dornier Kustwachtvliegtuigen werd toegestemd in een demonstratie. Deze zou plaatsvinden op de Waddenzee in het ‘Gat van de Stier’, zuid van Oudeschild op woensdagmiddag 6 augustus 2014. Uiteraard konden echte acties, technische problemen of te slecht weer roet in het eten gooien.
Vandaag is de demonstratie gehouden en alle gevraagde eenheden konden deelnemen. Op het achterdek hadden alle passagiers en vrijwilligers zich verzameld. Van de Kustwacht was Peter Verburg in de sluis van Den Oever aan boord gestapt van de ‘Henri Dunant’. Hij gaf tijdens de demo uitleg over de werkzaamheden van de Kustwacht en over de eenheden die de demo verzorgden.
Allereerst kwam de helikopter (type Dauphin) van Noordzee Helikopters Vlaanderen (NHV) bij het schip en zette m.b.v. de hoist installatie een man af op het achterdek en pikte deze even later weer op. Vervolgens werden enige ronden om het schip gevlogen. Daarna kwam de reddingboot ‘Joke Dijkstra’ van de KNRM van station Den Helder aan en toonde zijn mogelijkheden aan de opvarenden. Als laatste kwam het Kustwachtvliegtuig laag over en liet zien waartoe dit toestel in staat is. Tijdens één van de “fly-by’s” werd de roldeur geopend.
Passagiers en vrijwilligers genoten van het schouwspel en er werden vele foto’s gemaakt.

Bemanningen van de helikopter, reddingboot ‘Joke Dijkstra' en het Kustwachtvliegtuig, hartelijk dank voor jullie inzet bij deze demonstratie. Het leverde veel blije gezichten op.
 

Duits/Nederlandse sleepoefening

Duits/Nederlandse sleepoefening.

In het kader van de Duits – Nederlandse overeenkomst voor wederzijdse assistentie bij ‘noodsleephulp’, heeft op maandag 21 juli 2014 een gezamenlijke noodsleep-oefening plaatsgevonden op de grens van het Nederlands-Duitse verantwoordelijkheidsgebied, zo’n 50 kilometer noordelijk van Schiermonnikoog.

Onze Duitse collega’s van het ‘Haveriekommando’ hadden als te slepen object de Zweedse car carrier ‘Otello’ (60.942GT, 199m LOA) gecharterd. Dit schip was tussen 08.00 en 16.00 uur beschikbaar om te worden gesleept door respectievelijk de Duitse Kustwachtschepen ‘Mellum’, ‘Nordic’ en ‘Neuwerk’ en ons eigen Emergency Towing Vessel (ETV), de ‘IEVOLI AMARANTH’.

 De Ievoli Amaranth was als tweede aan de beurt om een sleepverbinding te maken met de Otello. Hoewel regenachtig, waren de weersomstandigheden redelijk gunstig. Bij een Noordoostelijke wind werd de sleepverbinding in ruim 20 minuten tot stand gebracht. Vervolgens werd de sleeplijn gevierd en een aantal manoeuvres uitgevoerd. Alles werd zorgvuldig en vakkundig gedaan en op deze manier was het een uitstekende oefengelegenheid voor de bemanning van onze ETV.

 Dit alles met dank aan onze Duitse collega’s voor wie de oefening ook voorspoedig verliep. De afspraak met hen is dat we dit bij gelegenheid zeker zullen herhalen.

 

Foto's van de Duits-Nederlandse sleepoefening op ongeveer 50 kilometer noord van Schiermonnikoog, op de grens van het Nederlands-Duits verantwoordelijkheidsgebied.
Foto's: Wouter van der Veen.

 

 

Oefening LIVEX 2014

 
Saturday 24 May 2014
Nabij Hoek van Holland

LIVEX 2014:

De internationale wet en regelgeving (SOLAS Hoofdstuk V, artikel 7/3) stelt dat passagiersschepen op vaste routes een plan aan boord hebben dat de samenwerking ten tijde van een incident weergeeft met de aangewezen SAR organisatie. In Nederland is de officiële SAR organisatie de Nederlandse Kustwacht met een Kustwachtcentrum in Den Helder en betreft het de rederijen: DFDS Seaways (IJmuiden – Newcastle), P&O Ferries (Rotterdam – Hull), Stena Line (Hoek van Holland – Harwich). Naast dit voorschrift wordt er ook gesteld dat er regelmatig oefeningen worden gehouden tussen de betrokken partijen. Deze oefeningen kunnen bestaan uit papieren oefeningen (MAREX tabletop) en praktijkoefeningen (LIVEX). De Nederlandse Kustwacht streeft er naar jaarlijks een oefening te organiseren in de vorm van een Table Top Exercise. Eén maal in de vijf jaar is dat een live oefening.

De laatste LIVEX is gehouden in 2009 nabij IJmuiden met een schip van de Rederij DFDS Seaways. Dit jaar zal de LIVEX oefening gehouden worden voor de kust van Hoek van Holland, 'sGravenzande en Monster op 24 mei 2014 met een schip van de Rederij Stena Line.

De Nederlandse Kustwacht heeft drie hoofddoelstellingen:

  • Een verantwoord gebruik van de Noordzee;
  • De veiligheid op zee, zowel op het gebied van dienstverlening als van handhaving;
  • Het toezien op de naleving van (inter-)nationale wetgeving en verplichtingen.

Eén van de taken die de Nederlandse Kustwacht uitvoert is de maritieme hulpverlening, opsporing en redding. De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, NHV Helikopters en het Ministerie van Defensie ondersteunen de Kustwacht in deze taak.

De Noordzee is een van de drukst bevaren zeeën ter wereld. Ieder moment van de dag zijn er ongeveer 250 à 300 schepen in het Nederlands deel van de Noordzee. Ongeveer 170 grote passagiersschepen bezoeken jaarlijks Amsterdam en Rotterdam en dagelijks steken ferries over naar Groot Brittannië. Toch komen er relatief weinig grote ongevallen voor op de Noordzee. Er zijn vele maatregelen genomen voor een veilige vaart, zoals het instellen van verkeerscheidingsstelsels (een soort snelwegen op zee). En het Kustwachtcentrum in Den Helder zendt dagelijks berichten uit voor zeevarenden, zoals navigatieberichten, stormwaarschuwingen en weerberichten. Hierin wordt gewaarschuwd voor omstandigheden of obstakels die een gevaar kunnen vormen voor de scheepvaart. Verder controleert het Kustwachtcentrum met behulp van het AIS systeem (Automatic Identification System) de scheepsbewegingen op zee.

Om als reddingsdienst adequaat te kunnen reageren bij een grootschalig incident waar een veerboot bij is betrokken, is het belangrijk dat de mensen die direct en indirect bij een dergelijk incident betrokken zijn, weten wat er moet gebeuren en wat er van hen verwacht wordt. Het communiceren en uitwisselen van informatie en de coördinatie van een gezamenlijke actie is daarbij van groot belang. Het doel van deze oefeningen is om tijdens een ramp met een veerdienst op zee een optimale samenwerking te hebben, waarbij iedereen precies weet wat hij moet doen en er zo min mogelijk slachtoffers vallen. Bij de oefening ligt de focus op de samenwerking tussen de verschillende autoriteiten en diensten op zee en aan de wal. Werken alle procedures goed of is na evaluatie een verbetering noodzakelijk?

Deelnemende instanties van de LIVEX 2014:

  • Nederlandse Kustwacht
  • Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM)
  • Stena Line
  • Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
  • Haven van Rotterdam (Port of Rotterdam)
  • Loodswezen Hoek van Holland

 24 mei is de LIVEX oefening gedraaid en de eerste indrukken over het verloop van de oefening waren zonder meer positief. Het persbericht met de eerste indruk over het verloop van de oefening staat elders op deze website. Klik hier. Het wachten is nu op de eindevaluatie. Hieronder enige foto's:

 

  

 

 

Compliment

Compliment

Op 6 mei 2014 ontving het Kustwachtcentrum te Den Helder een brief van Fleming Yachts Inc., California, die we u niet willen onthouden.

In 2009 was hun jacht 'Venture II' aangehouden door Kustwachtvaartuig Zeearend voor een controle vanwege onjuist gebruik van de zone kustverkeer. Deze zone mag gebruikt worden door kleine vaartuigen tot 20 meter lengte. Volgens de AIS was het jacht 25 meter lang. Na controle bleek dat hun AIS onjuist was ingesteld. Het jacht bleek echter 19,8 meter lang. Ze waren dus niet in overtreding. Met het advies de AIS te laten herprogrammeren, vertrokken de controleurs weer, terug naar de Zeearend.

De bemanning van het jacht ervoer de controle en het optreden van de controleurs van de Zeearend als plezierig en beleefd. Toen recentelijk in het blad 'Passagemaker' een bericht van een Amerikaanse jachteigenaar was verschenen over het ruwe en onplezierige gedrag tijdens een boarding door US Coastguard personeel, besloot Fleming Yachts hier op te reageren over hun ervaring indertijd met de Nederlandse Kustwacht. Per brief werd ook het Kustwachtcentrum Den Helder hierover geïnformeerd. Van de boarding in 2009 had de bemanning van het jacht ook een video opname gemaakt. Deze is te zien op de website www.passagemaker.com.

Klik hier voor de video. De boarding staat tussen minuut 4:07 en minuut 5:55.

Lees brief aan Kustwacht en ingezonden brief aan het blad Passagemaker

 

Demonstratie onbemand vliegen.

Demonstratie onbemand vliegen.

29 april 2014, is voor de Nederlandse Kustwacht op de Noordzee een demonstratie gegeven met een onbemande helikopter van de Firma Schiebel vanaf Zr.Ms. 'Friesland'.

Doel was om het belang aan te geven waarom het juridisch mogelijk maken van een Unmanned Aircraft Vehicle (UAV) in civiel luchtruim noodzakelijk is.

Door de Firma Schiebel is met een UAV, type S100, een drietal scenario's uitgevoerd vanaf het helidek van Zr.Ms. 'Friesland'. Tevens werkten de Kustwachtvaartuigen 'Ievoli Amaranth' en 'Visarend' mee aan de demonstraties.

 

 

Het eerste scenario was een testvlucht waarbij de mogelijkheden van de UAV en de aan boord zijnde sensoren werd gedemonstreerd. Tevens werd een aantal malen het opstijgen en landen getoond.

 

 

Het tweede scenario was een demonstratie ten behoeve van Search and Rescue en maritieme hulpverlening. Aan boord van de 'Ievoli Amaranth' werd met behulp van rookpotten een brand in scene gezet. Er zijn gevaarlijke stoffen aan boord en de bemanning heeft het schip verlaten. Er worden twee personen vermist. De UAV wordt ingezet om de vermiste personen te zoeken, de ernst van de brand te onderzoeken en het Operationeel Team op het Kustwachtcentrum, SAR eenheden en bergers in de gelegenheid te stellen een risico inschatting te maken. Een UAV kan op een veilige manier dicht bij een object in nood komen zonder dat een vliegbemanning in gevaar wordt gebracht.

 

 

Het derde scenario was een demonstratie ten behoeve van een handhavingsoperatie. Vanaf een koopvaardijschip zouden verdovende middelen worden overgezet op een afhaler ergens op de Noordzee. Het verdachte schip (de 'ievoli Amaranth') wordt al enige tijd op afstand gevolgd door een Ocenan Patrol Vessel (OPV) van de Koninklijke Marine met aan boord een observatieteam. De OPV vaart op een dusdanige afstand dat het doelschip wel kan worden waargenomen, maar is het niet mogelijk om op een dergelijke afstand het daadwerkelijk droppen van verdovende middelen visueel is waar te nemen. De UAV wordt ingezet als geconstateerd is dat een snelle boot richting de 'Ievoli Amaranth' vaart. De rol van afhaler wordt gespeeld door de snelle Frisk van ZrMs 'Friesland'. De snelle RHIB van de 'Visarend' is het onderscheppingsvaartuig. Doel van dit scenario is om de observatie te optimaliseren en zicht te krijgen op de daadwerkelijke overdracht van verdovende middelen.

 

 

 

 

Gedurende de scenario's is steeds toelichting gegeven over de inzetmogelijkheden voor SAR, maritieme hulpverlening en handhaving.

Aan boord van ZrMs 'Friesland' waren genodigden van Kustwacht, Schiebel, Koninklijke Marine, Koninklijke Marechaussee, Douane, Politie, Nationaal Lucht-en Ruimtevaartlaboratorium,  Agentschap Telecom, Openbaar Ministerie, Damen Shipyards, Directoraat-Generaal Bereikbaarheid, Inspectie Leefomgeving & Transport, Militaire Luchtvaart Autroiteit, Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit, Thales en TNO en de Rijkshavenmeesters van Amsterdam, Rotterdam en Den Helder.

 

 

Pagina's